Aktualności

KRONIKA LOKALNYCH WYDARZEŃ

POŻEGNANIE

16 Kwietnia 2023  W czasie niedzielnego nabożeństwa żegnaliśmy w naszej społeczności Brata w Chrystusie Kiryła z Ukrainy, z najdłuższego miasta Europy – Krzywy Róg, 126 km. Na zdjęciu druga osoba od lewej strony.
Przeprowadza się Gdańska, gdzie dołączy do większej grupy wierzących ze swojego miasta (Kościół Chrześcijan Baptystów). Przebywał w naszej parafii od ponad roku czasu. Wniósł do naszej społeczności wiele ciepła, szczerości, serdeczności… Brał też czynny udział w życiu naszej pararii. Kirył lubi też przyrodę, piękno natury, więc razem mięliśmy też okazję na rowerach podziwiać piękne okolice Międzyrzecza. Przechodził też przez pewne problemy, o których mi się zwierzył, i które później Bóg pomyślnie rozwiązał w jego życiu. Pomimo trudności z opanowaniem języka Polskiego, jednak opuszcza naszą wspólnotę, jako osoba bardziej otwarta na Boga, niż na początku pojawienia się u nas… Niewiele rozumiał, co było głoszone podczas kazań, jednak zapoznawał się tekstami Pisma Świętego, które były czytane, i które też on odczytywał podczas nabożeństw w języku ukraińskim. Pamiętam, jak mówił mi, że wybrane fragmenty Biblii do niego przemawiają, poruszają jego wewnętrzne życie z Bogiem. Być może, to właśnie Słowo Boga wykonało wzrost duchowy u Kiryła, które w swoim języku mógł przyjmować do siebie.
Kochany Bracie w Chrystusie dziękujemy za Twoją obecność w naszej społeczności, za jej ubogacenie; niech dobry Bóg błogosławi Ciebie i używa w Gdańsku. Będzie nam Ciebie brakowało, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, więc do zobaczenia…🙂
IMG_20230416_175208593

IMG_20230416_175225729

NABOŻEŃSTWO MODLITWY

O PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ

04.12. 2022 Podczas niedzielnego nabożeństwa, w naszej kaplicy gościliśmy Brata Macieja Maliszaka z organizacji OPEN DOORS oraz jego żonę Donatę. Prelegent przedstawił nam bieżącą sytuację chrześcijan żyjących na Sri Lance, gdzie jakiś czas temu przebywał osobiście. Usłyszeliśmy także świadectwa, jedno związane z mężczyzną , który utracił bliską osobę w wyniku zamachu na tle religijnym; inne natomiast dotyczyło udzielonej pomocy w wybudowaniu studni z systemem uzdatniania wody do picia, okazanej przez organizację OPEN DOORS. Po nabożeństwie, przy suto zastawionym stole, razem z naszymi gośćmi miło spędziliśmy jeszcze czas.

IMG_8870 wyo

IMG_8876 kol wyo

DZIĘKCZYNNE NABOŻEŃSTWO

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 

1 List do Tesaloniczan 5,18

28.08.2022 W niedzielne popołudnie odbyło się w naszej kaplicy nabożeństwo żniwno-dziękczynne.
Dziękowaliśmy Bogu za plony pól, ogrodów oraz między innymi za trud pracy rolników, piekarzy, pracowników sklepów… , za to wszystko co mamy na naszych stołach, każdego dnia.
IMG_7510

IMG_7523

IMG_7511

IMG_7516

10x15 - 4 szt.

IMG_7524

W INTENCJI PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

28 Listopada, na niedzielnym nabożeństwie Brat Maciej Maliszak z Open Doors przybliżył obecnym ciernistą drogę prześladowań, jaką musi przejść wielu Meksykan, którzy zdecydują się oddać swoje życie Bogu. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach oraz o wszystkich chrześcijanach, którzy w wielu krajach na świecie doświadczają dyskryminacji na tle religijnym.

IMG_5985

IMG_5990

Nabożeństwo żniwno-dziękczynne z chrztem Marcelinki – 17.10.2021.

IMG_5962

IMG_5941 Wyo

IMG_5948

IMG_5953

NABOŻEŃSTWO W KLIMATACH PERU

28 Lutego 2021, na niedzielnym nabożeństwie mieliśmy zaszczyt gościć kogoś godnego podziwu z Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznej w Poznaniu. Alberto Gonzalo, który przyjechał z ks. Sławomirem Rodaszyńskim, oprócz akompaniowania na instrumentach muzycznych do pieśni chrześcijańskich, wprowadził nas także  w piękne klimaty muzyczne Peru – to jego ojczysty kraj. Alberto wykonywał utwory na Fletni Pana oraz na flecie indiańskim Quena.

Ale na koniec nasz gość czymś nas zaskoczył, bo zagrał też polski utwór pt. „Hej, sokoły”

IMG_5049

IMG_5057

IMG_5066

IMG_5079

IMG_5081

EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWO

         17 Listopada 2019 r. w naszej parafii odbyło się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania deklaracji współpracy w służbie Słowa Bożego i sprawowania sakramentów pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a Kościołem Ewangelicko-Metotodystycznym.
Z tej to okazji gościliśmy w naszym zborze dwóch gości z bratniego kościoła Ewangelicko-Agsburskiego w Gorzowie Wlkp. w osobie: ks. bp Mirosława Woli, który także piastuje stanowisko Naczelnego Kapelana Wojskowego – Ewangelicki Biskup Wojskowy oraz profesora dr hab. Pawła Leszczyńskiego.
Ks. bp Mirosław Wola podczas nabożeństwa wygłosił homilię, natomiast Paweł leszczyński przypomniał nam treść deklaracji luterańsko-metodystycznej z 1994 r.
Po nabożeństwie udaliśmy się na zaplecze naszej kaplicy, gdzie przy zastawionym stole… miło spędziliśmy czas z naszymi gośćmi.
Ekumeniczne nabożeństwo było kolejną możliwością budowania dobrych relacji pomiędzy luteranami, a metodystami, co rokuje dobrą współpracę na dalsze lata…

IMG_3311

IMG_3323

IMG_3342

Jubileusz 25lecia

27 stycznia 2019 r. w naszym Domu Modlitwy odbyło się nabożeństwo komunijne, które swoim charakterem nawiązywało do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz z okazji roku jubileuszowego 25-lecia „Deklaracji współpracy”, która została zawarta w 1994 r. między Trzema kościołami: Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym RP, Ewangelicko-Augsburskim RP i Ewangelicko-Reformowanym RP.

Z tejże okazji gościliśmy w progach naszej kaplicy dwóch gości: Pawła Leszczyńskiego –  doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora nadzwyczajnego i prorektora do spraw nauki w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie oraz Sławomira Szenwalda – dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Paweł Leszczyński, który jest zarazem członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gorzowie Wlkp. z kazalnicy w sposób bardzo szczegółowy nawiązywał do deklaracji zawartej między trzema kościołami, ku przypomnieniu o tym jakże ważnym wydarzeniu historycznym wszystkim obecnym podczas niedzielnego nabożeństwa.

Społeczność metodystyczna w Międzyrzeczu jest wdzięczna  gościom, którzy raczyli przybyć do nas, a tym samym swoją postawą pokazali, że pomimo bycia członkami różnych denominacjach protestanckich, łączy nas wzajemna więź braterstwa i współpracy, w myśl tego co powiedział Pan Jezus: „Aby wszyscy byli jedno…” (Ew. Jana 17,21).

009

010

Wizyta gościa z Drezna

26 Listopada 2017 podczas niedzielnego nabożeństwa gościliśmy luterańskiego luterańskiego Ericha Busse z Drezna, który przemawiał do nas podczas kazania. Pastor, kilka dni wcześniej (24.11), na zaproszenie Dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, pana Andrzeja Kirmiela (w siedzibie Muzeum w Międzyrzeczu) wygłosił wykład pt. „Luter, Reformacja a my” w ramach obchodów 500-lecia reformacji.

Pastor Erich Busse od kilkudziesięciu lat działa na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W tym celu nauczył się języka polskiego. Jest laureatem wielu nagród. Do najważniejszych należą: nagroda im. św. Brata Alberta, którą honoruje się osoby działające m. in. na rzecz pojednania wyznań i religii ora Komandora Missio Reconciliationis (Misja Pojednania), którą nadaje się osobom zasłużonym na rzecz pojednania, porozumienia pomiędzy narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk. Odznaczeniem tym zostali uhonorowani: Jan Paweł II i Benedykt XVI, prezydenci – Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, prymas Wojciech Polak, arcybiskup Zbigniew Muszyński, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, ambasadorzy m. in. Szewach Weiss oraz liczni przedstawiciele świata nauki i polityki.

003

005

020

SPACER SZLAKIEM MIĘDZYRZECKIEJ REFORMACJI

 30 Października br. o godz. 17.00,  z okazji 500- LECIA REFORMACJI, Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej wraz Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury zorganizowało w Bibliotece Miejskiej w Międzyrzeczu spotkanie pt. „SPACER SZLAKIEM MIĘDZYRZECKIEJ REFORMACJI”. Odbyły się interesujące wykłady, które prowadzili:

– profesor UZ, Dr hab. Bogumiła Burda,  (Instytut Historii Uniwersytet Zielonogórski) – Reformacja na pograniczu Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski w XVI w.

– Dr hab. Marceli Tureczek (Instytut Historii Uniwersytet Zielonogórski) – Znana i nie znana spuścizna protestantyzmu na Ziemi Międzyrzeckiej.

Po interesujących wykładach, uczestnicy spotkania wraz z przewodnikiem, panem Marcelim Tureczkiem udali się na wieczorny spacer po Międzyrzeczu, by poznać znaną i nieznaną historię międzyrzeckich protestantów. Wpierw odwiedziliśmy Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha. Ten obiekt sakralny przed II Wojną Światową należał do Kościoła Ewangelicko-Agsburskiego. Następnie poszliśmy do Kościoła  Rzymskokatolickiego pw. św. Jana, gdzie mogliśmy podziwiać 50-letną spuściznę protestantów ( druga połowa XVI w)  . Co godne podziwu w tym zabytkowym obiekcie w 2009 roku, w trakcie prac konserwacyjnych odkryto w prezbiterium bezcenne freski datowane na rok 1545, które są reliktem tamtych czasów.

Końcowym etapem spaceru było odwiedzenie funkcjonującej parafii protestanckiej w Międzyrzeczu – Kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, znajdującej się przy ul. Ks. Skargi 3,  gdzie kaznodzieja miejscowy Andrzej Nowicki przedstawił obecnym w zarysie historię życia parafii, ta dalszą  jak i współczesną.

002

029

039

042

Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy.” (Ps. 92.2)

Agapa po nabożeństwie Żniwno-dziękczynnym – 08.10.2017

002

007

POŻEGNANIE

18 Czerwca 2017 r. po niedzielnym nabożeństwie, siostra Anna wraz ze swoim mężem Krzysztofem zorganizowali na zapleczu naszyj kaplicy przyjęcie pożegnalne. Siostra Anna wraz ze swoim synem Kacprem przeprowadza się w okolice Gliwic, by zamieszkać w domu swojego męża. Parafianie w Międzyrzeczu wdzięczni są siostrze Annie i jej synowi za lata spędzone w społeczności międzyrzeckiego zboru oraz za dobry przykład udzielania się w różnej działalności parafii. Życzymy siostrze Annie, jej mężowi oraz synowi moc błogosławieństw Bożych w nowym miejscu zamieszkania oraz w nowej społeczności chrześcijańskiej.

042

043

045

PROJEKCJE FILMU

W dniu 21 i 27 marca 2017 nasz lokalny kościół przeprowadził kolejne projekcje filmu pt. „Niezłomny”, w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Natomiast w dniu 17 marca 2017 projekcja tego samego filmu odbyła się w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

W Obu jednostkach, po skończonych projekcjach kaznodzieja Andrzej Nowicki rozmawiał z osadzonymi na temat treści obejrzanego filmu. Obecni otrzymali także literaturę religijną, a osadzeni z Aresztu w M-czu zostali zachęceniu też do wzięcia udziału w spotkaniach chrześcijańskich organizowanych przez naszą parafię na terenie jednostki.

KAŻDY MOŻE BYĆ BOŻYM NARZĘDZIEM

 26 Marca, podczas niedzielnego nabożeństwa gościliśmy w naszym zborze pastora Krzysztofa Kłuska z parafii KEM w Gliwicach. Gość w treści swego kazania nawiązywał między innymi do wielkiego męża Bożego Mojżesza, który na początku swego powołania przez Boga, w celu wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, wymawiał się, byle nie stanąć przed faraonem (2 Moj 4,10-17). Twierdził, że nie jest odpowiednim człowiekiem, by mógł to uczynić, a tym bardziej, że posiadał wadę wymowy. Jednak pomimo z pozoru tych wielkich przeciwności, Bóg przez Mojżesza dokonał wielkiego eksodusu!

Mówca czerpiąc przykład z Mojżesza, zachęcał każdego uczestnika nabożeństwa do poddania się w kształtowaniu przez Wielkiego Boga. Możemy się czuć, że nie nadajemy się do zadań, do których Pan chce nas powołać, jednak z Bożą mocą możemy być skutecznymi narzędziami w budowaniu Kościoła. Świat szuka najczęściej ludzi uzdolnionych, silnych… Natomiast Bóg często, co jest utrwalone na kartach Biblii oraz w historii Kościoła, posługiwał się z ludźmi  słabymi, nie nadającymi się i przez nich dokonywał zadziwiających wydarzeń…

Międzyrzeccy parafianie są wdzięczni gościowi z Gliwic, za przyjazd  oraz za wzbogacające słowo, które miejmy nadzieję zostanie w sposób praktyczny wykorzystane w życiu zboru.

031

032

PODAJ IM SWOJĄ DŁOŃ

Druga niedziela listopada, każdego roku powinna być dla chrześcijan, bez względu na wyznanie, szczególnym dniem. W tym dniu przypomina się całemu światu, że w pewnych państwach żyją chrześcijanie, którzy płacą wysoką cenę za swoją wiarę w Boga. W tym roku (2016) Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół przypadał na niedzielę 13 listopada. Wierzący z KE-M w Międzyrzeczu solidaryzowali się z innymi prześladowanymi chrześcijanami, dając tego wyraz podczas specjalnego nabożeństwa. Przedstawiona została sytuacja, już nie dyskryminacji chrześcijan w odległych częściach świata, ale w Europie. Jak podaje „Głos Prześladowanych chrześcijan”: „W imię politycznej poprawności uchodźców i imigrantów nie pyta się o wyznanie religijne, a następnie wszystkich przybyłych umieszcza się w tych samych ośrodkach lub obozach. W rezultacie przybysze z krajów islamskich przenoszą do tych miejsc stosunki społeczne ze swoich krajów pochodzenia. W związku z powyższym chrześcijanie, jak również inne mniejszości religijne, są traktowani jak obywatele drugiej kategorii, szykanowani, dyskryminowani, zastraszani, bici i maltretowani”. Ukazano także obecną sytuację wierzących w Rosji. 22 lipca2016 r. zaczął obowiązywać w Rosji nowy pakiet ustaw antyterrorystycznych, obejmujących również szereg regulacji ograniczających działalność misyjną, które mają jednoznacznie antychrześcijański charakter.

Korzystając z materiałów multimedialnych zamieszczonych na oficjalnej stronie „Głosu Prześladowanych Chrześcijan”, obejrzeliśmy trzy materiały. „Hannelie”- krótki film opowiadający historię wierności i poświęcenia rodziny Hannelie w środowisku wrogim Chrystusowi. „Wybaczam wam” – poruszający teledysk, który wykonuje Gilbert Hovsepian. Gdy miał 17 lat zamordowano jego ojca, pastora Haika Hovsepiana. Swój utwór dedykuje tym, przez których był pogrążony w żałobie. „List z więzienia” – teledysk zachęcający do wstawiania się w modlitwach za prześladowanym Kościołem. Ale przede wszystkim podczas nabożeństwa przyłączyliśmy się z innymi kościołami w łańcuchu modlitw za cierpiącymi chrześcijanami.

Prześladowani wierzący powinni inspirować nas do wiary, która w obliczu cierpień, nie poddaje się, ale się jeszcze umacnia… Każdego miesiąca ponad 300 (według Open Doors) chrześcijan umiera za swoje przekonania… Wielu innych natomiast jest torturowanych, przebywają w cuchnących więzieniach; dzieci zostają sierotami, żony wdowami, niszczone są kościoły i mienie chrześcijan. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie.  Nasze modlitwy zanoszone przed tron Boga mogą otworzyć drzwi dla Bożego działania. One mogą zmieniać niekorzystną sytuację prześladowanych. Niejedno życie przez nasze wstawiennictwo może być uratowane… lub za ich brak utracone. Bóg dzięki naszym modlitwom może zmienić smutne cyfry statystyki ginących za wiarę chrześcijan. W utworze śpiewanym przez Beatę Bednarz pt. „Podaj im swoją dłoń” (teledysk u ujęciami osób cierpiących za wiarę) znajdujemy słowa, które niech pobudzą nas do działania i pamięci za tych którzy płacą wysoką cenę za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa: „Z poza więziennych krat, ze spalonych domów, płynnie cicha pieśń niewinnej krwi…Czy słyszysz ten głos…Sierot płacz i wdów skargę wypędzonych czy widzisz ból ich świeżych ran?… Wołanie tych co giną za wiarę w Jezusa…oni czekają na twej modlitwy dar. Na modlitwy dar na twoją dłoń. Podaj im swoją dłoń.

JUBILEUSZ 70-LECIA

Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. 

Apokalipsa 3,8

Pomimo listopadowej aury, międzyrzeccy Metodyści świętowali szczególne wydarzenie, a mianowicie 70-lecie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu. 6 Listopada 2016 r. (godz. 16.00) w kaplicy KE-M w Międzyrzeczu odbyło się nabożeństwo jubileuszowe, na którym oprócz wiernych, sympatyków, gości z parafii chodzieskiej, udział wzięli:  Andrzej Malicki – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej Oddziału Gorzowskiego, w osobach: przewodniczący bp Mirosław Wola – proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gorzowie, który także pełni funkcję Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa  Wojskowego, Dariusz Chudzik – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. Jarosław Szmajda – proboszcz parafii Autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Gorzowie Wlkp., prof. Paweł Leszczyński (wykładowca PWSZ w Gorzowie) – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Gorzowie oraz pan Janusz Rutkowski – katecheta  (Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu) z Kościoła Rzymskokatolickiego. Niestety z przykrością trzeba stwierdzić fakt, że na uroczystości zabrakło przedstawicieli władz miasta Międzyrzecza. Nabożeństwo prowadzone było przez ks. sup. Sławomira Rodaszyńskiego, homilię wygłosił Superintendent Naczelny Andrzej Malicki, w której między innymi powiedział: Zachowanie duchowej czystości jest konieczne, potrzebne, ale nie wyczerpuje znamion przemiany własnych serc… Jesteście listem Chrystusowym napisanym w sercach naszych.

Uczestnicy nabożeństwa mieli też okazję do zapoznania się z historią parafii w wersji multimedialnej, począwszy od roku 1946. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i upominków Zwierzchnikowi KE-M Andrzejowi Malickiemu oraz diakonisie Genowefie Podgórnej, jako wyraz wdzięczności za służbę. Po uroczystości udaliśmy się na poczęstunek do pomieszczenia znajdującego się na poddaszu naszej kaplicy – Wieczernika, gdzie przy syto zastawionych stołach mogliśmy mile spędzić czas z sobą.

028

030

050

038

051

056

057

061

Projekcja filmu

Po raz kolejny w tym roku nasz Kościół w osobie Andrzeja Nowickiego (kaznodziei miejscowego KEM w M-czu) przeprowadził dwie projekcje w jednostkach karnych,  filmu o tematyce chrześcijańskiej. Pierwsza projekcja odbyła się w dniu 26 października 2016 r. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, natomiast druga odbyła się 9 listopada w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Po projekcji kaznodzieja dzielił się  Słowem Bożym z osadzonymi i na podstawie jego zachęcał obecnych do studiowania Biblii oraz nawiązania żywej relacji z Bogiem. Zainteresowani otrzymali Nowe Testamenty oraz inne publikacje chrześcijańskie. Cieszy też fakt, że już od kilku lat na projekcje, wpierw  w ZK w Gorzowie Wkp. a następnie w Areszcie Śledczym w M-czu przychodzi regularnie jeden osadzony, który chce podążać za Jezusem. Otworzył się na Boga po jednej z przeprowadzonych projekcji  filmu chrześcijańskiego. Jest on także obecny na spotkaniach chrześcijańskich, które nasza parafia przeprowadza w czwartki, co dwa tygodnie. Swoją wiarą w Jezusa stara się też dzielić z współtowarzyszami swojej celi, a po wyjściu na wolność jego pragnieniem jest odwiedzić zbór w Międzyrzeczu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tej osobie, aby jego wybór pójścia za Bogiem był trwały.

Projekcja filmu w kaplicy

W dniu 23 października 2016 r. o godz. 16.30, w kaplicy KE-M w Międzyrzeczu odbyła się projekcja filmu dotykającego spraw religijnych. Po projekcji kaznodzieja miejscowy Andrzej Nowicki w nawiązaniu do treści obejrzanego filmu odczytał stosowne fragmenty Pisma Świętego i je omówił.  Na projekcji oprócz parafian obecne także były osoby z poza naszego kościoła, które zostały zaproszone przez członków zboru. Cieszy także fakt zainteresowania filmem, czego wyrazem były rozmowy po projekcji oraz chęć przyjścia na projekcje kolejnych filmów.

PROJEKCJE FILMU W JEDNOSTKACH KARNYCH

 29 Września w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oraz 3 października 2016 r. w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. nasza parafia w osobie Andrzeja Nowickiego (kaznodziei miejscowego KEM w M-czu) oraz siostry Anny, po raz kolejny przeprowadziła projekcję filmu związanego z tematyką chrześcijańską. W wymienionej pierwszej jednostce karnej obecnych było 10 osadzanych, natomiast w drugiej 26 osób. Po projekcji kaznodzieja Andrzej z siostrą Anną odczytali stosowne fragmenty z Pisma Świętego i na ich podstawie nawiązali do treści obejrzanego filmu. Zainteresowani otrzymali Nowe Testamenty, rozważania biblijne itp. Obecni z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu zostali zachęceni do brania udziału w spotkaniach chrześcijańskich organizowanych przez nasz kościół, które odbywają się na terenie jednostki.

DOBRE SŁOWO

W dniu 13 marca 2016 gościliśmy w naszym zborze pastora Janusza Olszańskiego z parafii KE-M w Bydgoszczy. Społeczność KE-M w Międzyrzeczu wdzięczna jest za kolejny przyjazd, budujące kazanie oraz za piękny akompaniament wykonywany na keyboardzie.

027

026

 NABOŻENSTWO OPEN DOORS

28 Lutego 2016 w naszym zborze gościliśmy koordynatora Open Doors, brata Macieja Maliszaka. Prelegent przybliżył nam obecną sytuację prześladowanych chrześcijan – współczesnych bohaterów wiary, żyjących na Bliskim Wschodzie – Syria, Irak.
Nasza społeczność została przez gościa zachęcona między innymi do czynnego zaangażowania się na rzecz tychże chrześcijan (przechodzących przez doświadczenia wiary), poprzez modlitwę, post oraz wsparcie finansowe dla braci i sióstr znajdujących się w obozach dla uchodźców.
Pozostaje refleksja, jak wiele dobrego my wierzący, żyjący w Polsce otrzymujemy od dobrego Boga. Na co dzień jesteśmy obsypywani Bożymi błogosławieństwami, w przeciwieństwie do choćby chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie . Żyjemy w kraju, gdzie nie ma wojny, mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, za swoje przekonania religijne nie jesteśmy prześladowani itp. Niezmiernie powinniśmy być za to wdzięczni Bogu każdego dnia, ale  powinniśmy też  przejmować się losem innych wierzących przechodzących przez ogień doświadczeń…

011

PROJEKCJA FILMU

Nasza parafia po raz kolejny przeprowadziła projekcję filmu związanego z tematyką chrześcijańską w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Emisja miała miejsce w dniu 24 lutego 2016 r.

Film obejrzało 15 osadzonych. Po skończonej projekcji kaznodzieja miejscowy (KE-M w Międzyrzeczu) Andrzej Nowicki nawiązał do treści obejrzanego filmu, natomiast siostra Anna z naszego zboru podzieliła się Słowem Bożym. Osadzeni otrzymali także Nowe Testamenty, rozważania biblijne, foldery informujące o naszym kościele, jak i zostali zachęceni do uczestnictwa w spotkaniach chrześcijańskich organizowanych przez naszą parafię na terenie aresztu.

KATECHEZA W KAPLICY

Dzięki staraniom katechety, pana Janusza Rutkowskiego nasz Dom Modlitwy odwiedziła kolejna grupa młodych ludzi z Kościoła Rzymskokatolickiego. Spotkanie odbyło się w dniu 19 lutego 2016 r. Tym razem gościliśmy grupę uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Święcickiego (klasa II) z Międzyrzecza. Młodzi ludzie przyszli miedzy innymi w celu bliższego zapoznania się z KE-M w Polsce oraz na szczeblu lokalnej społeczności w Międzyrzeczu. Uczniom przewodził ks. Marek Brożyna (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu) wraz z katechetą LO Januszem Rutkowskim.

190220164358_1

SPOTKANIE W ARESZCIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. nasza parafia zorganizowała spotkanie z osadzonymi Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

Pastor Sławomir Rodaszyński wraz kaznodzieją miejscowym Andrzejem Nowickim, podczas Spotkania nawiązywali do Księgi nad księgami – Biblii. Odbyła się też projekcja Filmu pt. „Biblia pod sądem „.

Po zakończonym spotkaniu osadzeni otrzymali Pisma Święte, które podarowało Towarzystwo Biblijne w Polsce.

WP_20151214_001 [2]

……………….

PROJEKCJE FILMÓW W JEDNOSTKACH KARNYCH

Parafia KE-M w Międzyrzeczu przeprowadziła dwie Projekcje filmów związanych z tematyką chrześcijańska w dwóch jednostkach karnych. Pierwsza projekcja odbyła się w dniu 29 września 2015 r. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu; natomiast druga, w dniu 2 października br. w  Zakładzie Karnym w Gorzowie.

……………….

NA CHRZEST NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

       26 Lipca 2015 r. siostra Waleria z naszego zboru przyjęła Sakrament chrztu wodnego. Ceremonia wpierw rozpoczęła się w kaplicy KE-M w Międzyrzeczu, a następnie w jeziorze Bobowicko.

      Życzymy naszej siostrze doświadczania jeszcze wielu błogosławieństw w podążaniu za Panem kosciola.

004

009 aut

………………………………………….. …………….

WIZYTA BISKUPA

2 Lipca 2015, gościliśmy w naszym mieście jak i w  naszej parafii Patricka Philippa Streiffa, biskupa Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Europie Środkowej i Południowej. Tym niezwykłym odwiedzinom towarzyszyła biskupowi małżonka Heidi oraz pastor międzyrzeckiej parafii Sławomir Rodaszyński. Goście wpierw spotkali się z burmistrzem miasta Międzyrzecz, Remigiuszem Lorenzem. Było to zarazem bardzo ciepłe i serdeczne spotkanie. Następnie zwiedzili Muzeum Ziemi Międzyrzerzeckiej im. Alfa Kowalskiego.

W godzinach popołudniowych goście odwiedzili  międzyrzeckich Metodystów w kaplicy KE-M. Biskup Patrick Philipp Streiff miał  możliwość zapoznać się z działaniami ewangelizacyjnymi i nie tylko, jakie parafia przeprowadzała i przeprowadza na terenie miasta Międzyrzecz i okolicy.

Był też czas na przyjemności, z okazji zbliżających się urodzin biskupa skosztowaliśmy pysznego urodzinowego  tortu. Obecni Metodyści z Międzyrzecza mile będziemy wspominać wizytę szczególnych gości.

006

014

………………………………………….. ………..

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE

    W dniach od 8 do 9 kwietnia 2015 Fundacja „Głos Ewangelii” Razem z Parafią Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego kościoła w Międzyrzeczu po raz Kolejny przeprowadziła serie spotkań profilaktycznych, w zakresie uzależnień i przemocy. Spotkania były prowadzone przez instruktorów Terapii Uzależnień Adama Sokoła i Jacka Nerkowskiego i odbyły się w takich miejscach jak:

  • Oddział Psychiatrii Sądowej w Międzyrzeczu – 08.04.2015,
  • Dom Dziecka w Skwierzynie – 08.04.2015,
  • Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. – 4.09.2015,
  • Dom Dziecka w Świebodzinie – 09.04,2015

Poniżej zamieszczone są zdjęcia z przeprowadzonych spotkań.

IMG_6114

Oddział Psychiatrii Sądowej w Międzyrzeczu

IMG_6124

Dom Dziecka w Skwierzynie

008

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.

IMG_6143

Dom Dziecka w Świebodzinie

IMG_6142

Instruktorzy Terapii uzależnień (od lewej): Adam Sokół i Jacek Nerkowski przed Zakładem Karnym w Gorzowie Wlkp.

………………………………………….. ……

SPOTKANIA GRUPY MISYJNO-MUZYCZNEJ

 W dniach od 22-23 marca 2015 gościliśmy w naszej parafii grupę muzyczno – misyjną z Parafii Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Pabianicach, w składzie dwóch osób: brata Henryka Fajsta oraz pastora Parafii KE-M w Pabianicach i Łodzi Ryszarda Zimonia. Spotkania z grupą odbyły się w kilku miejscach, które wymienione są poniżej. Oprócz pięknych pieśni chrześcijańskich wykonywanych przez brata Henryka, członkowie zespołu dzielili się swoimi świadectwami, w których opowiadali o tym,  jak alkohol niszczył ich życie osobiste, jak i rodzinne, ale dzięki Bożej łasce otrzymali siłę do przezwyciężenia nałogu oraz nowy cel życia.

 Spotkania odbyły się: 22 marca (godz. 16.00) w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu, 23 marca (godz. 10.00) z osadzonymi Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu oraz w godzinach popołudniowych z mieszkańcami Domu Seniora „Złota jesień”, miejscowość Rokitno. Uczestnicy spotkań urzeczeni byli pięknymi pieśniami oraz wzruszeni świadectwami gości.

         Dziękujemy naszym gościom za budujący czas spędzony z nimi i liczymy   w przyszłości na kolejne spotkania …

IMG_6085 IMG_6095

Spotkanie w Kaplicy KE-M w Międzyrzeczu

IMG_6100 IMG_6111

Spotkanie w Domu Seniora „Złota Jesień” – Rokitno

………………………………………………………………………………….

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI

14 Marca 2015 r. o godz. 10.00 gościliśmy w kaplicy KE-M w Międzyrzeczu grupę młodych ludzi (ok. 40 osób). Stypendyści z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia Jana Pawła II” z Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przyszli do naszego Domu Modlitwy w celu bliższego zapoznania się z  Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

Kaznodzieja miejscowy Andrzej Nowicki przedstawił w zarysie: początki Metodyzmu, Życiorys Johna Wesleya, Dogmaty KE-M w RP. Studenci obejrzeli także dokument pt. „Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce”. Goście dowiedzieli się też o aspektach życia lokalnej społeczności metodystycznej oraz zapoznano z działaniami, jakie nasza parafia przeprowadza na terenie miasta Międzyrzecza i okolicy. Nie zabrakło oczywiście też pytań, które dotyczyły przede wszystkim różnic istniejących pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, a Kościołem Katolickim (spowiedź, Komunia itd.).

Grupie stypendystów przewodził ks. kan. Mgr. Andrzej Kołodziejczyk oraz katecheta z Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu.

 Nie ukrywam, że byliśmy pod dużym wrażeniem, a to dlatego, że progi naszej kaplicy przekroczyła tak duża grupa osób z Kościoła większościowego w Polsce.

IMG_5950

………………………………………….. ……………

Projekcje Filmów

8 Lutego 2015 r. przeprowadziliśmy kolejny film związany z tematyka chrześcijańską.  Natomiast 6 marca Kaznodzieja miejscowy Andrzej Nowicki wraz z siostrą Anną przeprowadził jeszcze jedną projekcję w Domu Dziecka w Świebodzinie. Po skończonej projekcji przeprowadzono krótka dyskusję z wychowankami na temat treści obejrzanego filmu. Cieszymy się, że przez przesłanie zawarte w filmie mogliśmy docierać z pozytywnymi treściami do młodych ludzi.

………………………………………….. …………

Projekcje Filmów w jednostkach karnych

            Parafia KE-M w Międzyrzeczu przeprowadziła w dniu 20 Stycznia w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oraz 27 stycznia 2015 r w Zakładzie Karnym w Gorzowie Projekcje filmu o tematyce religijnej pt. „Przebłysk wieczności”. Film przedstawia niesamowitą, a zarazem prawdziwa historie mężczyzny o imieniu Ian, który nurkował nocą u wybrzeży wyspy Mauritius, gdzie został ukąszony kilkakrotnie przez śmiertelnie jadowitą meduzę. Gdy znalazł się w szpitalu, umarł i był martwy przez około 15-20 Minut. W Tym czasie doświadczył piekła następnie nieba. Jednak Bóg dal mu możliwość powrotu, by opowiadał swoja historie. Jego śmierć była drzwiami do prawdziwego życia, a jego historia w dalszym ciągu porusza ludzi na całym świecie – prowokuje ich do zadania sobie poważnego pytania, na które wszyscy kiedyś musimy odpowiedzieć …

      Po skończonych projekcjach kaznodzieja Andrzej Nowicki przemawiał na temat treści obejrzanego filmu, natomiast siostra Anna dzieliła się  rozważaniami opartymi na fragmentach Biblii.  Cieszy nas też, że osadzeni w obu jednostkach włączali się w dyskusje dotyczące tematu poruszanego w filmie, jak i na inne kwestie religijne. Osoby zainteresowane otrzymały literaturę chrześcijańska oraz zostały zachęcane do korespondencji z naszym kościołem.

IMG_5702

………………………………………….. ……….

REWIZYTA U BERLIŃSKICH METODYSTÓW

13 Grudnia 2014 r. grupa Metodystów z Międzyrzecza odwiedziła partnerską parafię Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Berlinie – Auferstehungskirche Berlin-Charlottenburg, która położona jest w dzielnicy Berlina Charlottenburg. Grupie przewodził ks. Sławomir Rodaszyński. Przypomnę, że nasi współwyznawcy z Berlina wizytowali w naszej parafii początkiem października ub.r.

            Po przyjechaniu na miejsce, udaliśmy się do części sakralnej, gdzie zostaliśmy ciepło przywitani przez pastora Carolyn Kappauf oraz członków lokalnej społeczności. Niemieccy Metodyści oprowadzili nas po budynku parafialnym oraz zaznajomili nas z historią swojego zboru. Co ciekawe w trakcie bombardowania Berlina (podczas Drugiej Wojny Światowej), dzięki opatrzności Bożej obiekt kościelny wraz z ludźmi znajdującymi się w środku został ocalony, natomiast budynki znajdujące się w sąsiedztwie zostały zniszczone.

            Czas naszej wizyty w Auferstehungskirche Berlin-Charlottenburg wypadał w czasie Adwentu, więc nie zabrakło również wspólnego czasu Niemiecko-Polskiego, podczas którego  były rozważane fragmenty Pisma Świętego oraz śpiewane kolędy. Miło także spędziliśmy czas podczas poczęstunku, gdzie gospodarze uraczyli nas swoimi specjałami kulinarnymi. To był też dobry czas na nawiązywanie bliższych relacji miedzy sobą.

            Naszą wizytę w Berlinie zakończyliśmy pobytem na kiermaszu świątecznym, który położony był w pobliżu pięknego pałacu Charlottenburg. W tym miejscu mięliśmy możliwość miedzy innymi skosztować tradycyjnych świątecznych smakołyków oraz podziwiać wieczorem urzekającą iluminację świetlną pałacu Charlottenburg.

   

IMG_5638IMG_5640

………………………………………….

SPOTKANIA Z 4B – BOŻĄ BANDĄ BYŁYCH BANDYTÓW

W dniach od 23-24 listopada 2014 r. na terenie miasta Międzyrzecza i Świebodzina odbyły się spotkania z udziałem grupy chrześcijańskiej pod nazwą „4B” – Boża Banda Byłych Bandytów, w składzie: Piotr Stępniak, Renata Jachowska, Joanna Ejzenberg, Marcin Tyburczy. Wymienione osoby należą zarazem do Stowarzyszenia „Arka Noego”, której celem jest  pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazać drogę zmiany ich sytuacji i zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb. Zespół tworzą osoby, które prowadziły niegdyś działalność przestępczą lub były pogrążone w nałogach, ale się nawróciły. Obecnie są innymi ludźmi jeżdżą po całej Polsce, miedzy innymi po: kościołach różnych denominacji, jednostkach karnych, szkołach, domach dziecka, poprawczakach, ośrodkach wychowawczych itp. Przestrzegają przed zejściem na złą drogę, uczą gdzie szukać szczęśliwego i uczciwego życia.

  Lider grupy Piotr Stępniak był wrocławskim gangsterem o pseudonimie „Gepard”. Zajmował się handlem żywym towarem, narkotykami, alkoholem i  bronią a także wymuszeniami i haraczami. Na swoim koncie ma wiele napadów i brutalnych pobić. Ponad połowę swojego życia spędził w więzieniu. Dziś pracuje jako terapeuta uzależnień. W swojej pracy nie stara się przekonać do swoich racji, tylko opowiada historię swojego życia – jakie było kiedyś i jakie jest dziś po nawróceniu. Dwie kobiety: Joanna Ejzenberg i Renata Jachowska, przed swoim nawróceniem przeszły przez pasmo porażek i bólu, natomiast Marcin Tyburczy, był uzależniony od substancji psychoaktywnych. Dwie osoby w grupie usługą talentami muzycznymi, Joanna Ejzenberg śpiewa i gra na gitarze, a Marcin Tyburczy rapuje.

 W niedzielę 23 listopada (przed południem) pojechaliśmy do Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, gdzie na Oddziale Psychiatrii Sądowej odbyło się spotkanie S.N.A.P – Stop Narkotykom, Alkoholowi, Przemocy, z młodzieżą w wieku od 13 do 18 lat. Grupa 4B składała tam swoje świadectwa zmienionego życia, ale także ostrzegała młodych ludzi przed konsekwencjami zażywania stymulantów. Nadmienię przy okazji, że ordynator w/w oddziału, w geście wdzięczności wysłał członkom grupy podziękowania (dla każdej osoby inne) za przeprowadzone spotkanie i ku miłemu zaskoczeniu, z wykorzystaniem tekstów z Pisma Świętego.

 Tego samego dnia (w godzinach popołudniowych) w kaplicy KEM w Międzyrzeczu odbyło się nabożeństwo, które miało charakter ewangelizacyjny z udziałem zaproszonych gości. Także i w naszym Domu Modlitwy mogliśmy usłyszeć niezwykłe historie z życia członków grupy, którzy zostali wyrwani z paszczy zła.  Na nabożeństwie więc oprócz parafian obecne były osoby spoza kościoła.

 W poniedziałek 24 listopada udaliśmy się do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, gdzie o godz. 10:30 grupa spotkała się z osadzonymi. Obecni mogli usłyszeć wzruszające świadectwa autorów spotkania. W jednostce karnej Piotr Stępniak mógł mówić jak do „swoich”. Przekonywał osadzonych, że można żyć inaczej, że jest Bóg, który może pomóc im zmienić ich życie oraz dać szczęcie. Wystąpienia grupy (jak podczas każdego ze spotkań) wzbogacone było oprawą muzyczną w wykonaniu Joanny Ejzenberg i Marcina Tyburczego.

 Ostatnie spotkanie grupy 4B odbyło się w tym samym dniu o godz. 17:00 z wychowankami Domu Dziecka w Świebodzinie. Członkowie zespołu oprócz opowiadania swoich historii życia uświadamiali dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych oraz dawali nadzieję na szczęśliwe życie. Młodzi ludzie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w przesłanie przekazywane przez członków zespołu w formie słowa i muzyki. Dzieci miały też możliwość porozmawiania z gośćmi oraz spędzeniu czasu na zabawach np. na uczeniu się rapowania, którego uczył Marcin Tyburczy. W Domu Dziecka doświadczyliśmy tez gościnności ze strony pracowników, jak i wychowanków. Pani dyrektor, jak i pracownicy byli niezwykle poruszeni spotkaniem. Jedna z pań, która pracuje w Domu Dziecka nawet powiedziała: „Od dwunastu lat jak pracuję, nie przypominam sobie, aby coś takiego wydarzyło się dla dzieci”.

 Reasumując powiem, że razem z grupą 4B spędziliśmy wspaniały czas w miejscach w/w. Naszym pragnieniem zaś jest, by zasiane ziarno Bożego Słowa przyniosło ludziom, którzy uczestniczyli w spotkaniach owoc szczęśliwego, dobrego, wolnego od nałogów życia, które swoje oparcie ma w Bogu.

Odział Psychiatrii Sądowej

IMG_5472

IMG_5514

……………………………………..

ŻYJ POZA KLATKA

Coraz więcej nastolatków sięga po substancje psychoaktywne i ich liczba rośnie w zatrważającym tempie. Poza rekreacyjnym zażywaniem środków odurzających, młodzież coraz chętniej regularnie eksperymentuje z lekami i tanimi „zamiennikami” o nieznanym składzie chemicznym. Takie metody ucieczki od niepewnej rzeczywistości czasów kryzysu, w tym najdotkliwszego – kryzysu rodziny, wystawiają młodego człowieka na przeróżne zagorzenia: uzależnienie, niechciany seks, wejście w konflikt z prawem, trwały uszczerbek na zdrowiu, czego efektem jest zazwyczaj zmarnowanie jedynej okazji rozwoju osobistego i godnej przyszłości.

By wyjść temu problemowi naprzeciw Fundacja Głos Ewangelii przy współudziale z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym w Międzyrzeczu przeprowadziła w dniach od 29 do 31 października 2014 r. cykl spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień pt. „Żyj poza klatką” w trzech szkołach ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Rolniczych w Bobowicku oraz Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. W dwóch pierwszych z wymienionych szkół w spotkaniach uczestniczyli wszyscy uczniowie, natomiast w trzeciej szkole uczniowie klas pierwszych i drugich. Oprócz wymienionych szkół spotkania odbyły się także z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, parafianami Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu oraz w gronie pedagogicznym Zespołu Szkół Rolniczych w Bobowicku. Nadmienię też, że aby mogłoby dojść w ogóle do wymienionych spotkań konieczne było przedłożenie ofert wymienionym szkołom, wielu rozmów z pedagogami i dyrektorami. Wstępne rozmowy zaczęły się w maju i były kontynuowane po wakacjach. Skontaktowano się również w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu z komórką, która jest odpowiedzialna za dotowanie środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w celu aprobaty oferty profilaktyki uzależnień. Ku radości naszej oferta została pozytywnie rozpatrzona i UM zobowiązał się pokryć koszty spotkań w szkołach.

 Prelegentami spotkań byli: Adam Sokół oraz Jacek Nerkowski, którzy są instruktorami terapii uzależnień.

 Program spotkań składał się z kilku części: wykładowej, multimedialnej (animacje i klipy filmowe) oraz muzycznej – muzyka rap, wykonywana na żywo, którą wykonywał Jacek Nerkowski. Wykłady były przekazywane do młodzieży w bardzo przejrzysty sposób, we współczesnym ich języku, lecz niewulgarnym językiem. Mówcy dzielili się z obecnymi na spotkaniach bardzo ważnymi informacjami dotyczącymi skutków zażywania stymulantów. Przytaczali przykłady ludzi, którzy przez narkotyki i alkohol zrujnowali sobie życie oraz posługiwali się przenośniami, które młodym ludziom jeszcze bardziej ukazywały zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających Prowadzący (w delikatny sposób) składali także świadectwa swojej wiary w Boga. Kiedy po jednym ze spotkań zapytałem się ucznia, co sądzi o przeprowadzonym spotkaniu, odpowiedział mi: „że bardzo go wciągnęło to co usłyszał”. Myślę, że ta ocena młodego człowieka cieszy, jak i przemawia za tym, że warto takie spotkania organizować w szkołach. Jeżeli po takich spotkaniach, choć jedna osoba nie sięgnie po substancje psychoaktywne, to będzie oznaczało, że uratowaliśmy jedno młode życie!

IMG_5317 IMG_5325 IMG_5351

PROJEKCJE FILMÓW W JEDNOSTKACH KARNYCH

Po raz kolejny nasza parafia zorganizował projekcję filmów o tematyce chrześcijańskiej w dwóch jednostkach karnych.

15 Października 2014 r. wraz siostrą Anną z naszego zboru udaliśmy się do Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, gdzie wyemitowaliśmy film, który dotyczył tematyki chrześcijańskiej. Dokument, który  obejrzeli osadzeni przedstawia podróż po widzialnych i niewidzialnych wspaniałościach Bożego stworzenia. Film w sposób fascynujący ukazywał między innymi zjawiska naturalne występujące na ziemi, złożoność świata roślin i zwierząt, ludzkie DNA. Film pozwala też odpowiedzieć na nurtujące pytania ludzkości: skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy oraz jaki jest cel naszego życia na tej wspaniałej planecie, jaką jest Ziemia.

 Natomiast 21 października w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. odbyła się projekcja kolejnego filmu.

W obu jednostkach po projekcji filmów kaznodzieja miejscowy parafii KEM w Międzyrzeczu, Andrzej Nowicki przemawiał na temat treści obejrzanych filmów, zaś siostra Anna dzieliła się z osadzonymi fragmentami Pisma Świętego i zarazem swoimi przemyśleniami na ich temat. Bardzo fajna atmosfera po emisji wytworzyła się w ZK w Gorzowie Wlkp., gdzie osadzani włączali się w rozmowy, zadawali pytania, które miedzy innymi dotyczyły podstaw wiary KEM w Polsce. Zachęcali nas także do przeprowadzania kolejnych projekcji w ich jednostce. Zainteresowani aresztanci otrzymali także Nowe Testamenty, rozważania biblijne, foldery informujące o KEM w Polsce. Zachęceni zostali również do nawiązania kontaktu korespondencyjnego z naszą parafią. Chciałbym przy tym też podziękować ks. Krzysztofowi Kłuskowi z parafii w Gliwicach za przysłanie Nowych Testamentów, które trafiły po projekcjach w ręce osadzonych w obu jednostkach karnych.

Wizyta berlińskich Metodystów

W dniach od 2 do 5 października 2014 r. mieliśmy okazję gościć na ziemi międzyrzeckiej po raz pierwszy grupę 30 Metodystów z partnerskiej parafii Auferstehungskirche Berlin-Charlottenburg. Liderem naszych grupy była Carolyn Kappauf, która jest zarazem pastorem berlińskiego zboru. Nasi metodystyczni przyjaciele przyjechali do naszego kraju, nie tylko po to, by spotkać się z nami i wypocząć, ale również realizować program „Dialog z Bogiem” poprzez zajęcia biblijne, spotkania modlitewne i społeczność.

W sobotnie popołudnie (4 października) niemieccy goście zaprosili parafian KEM w Międzyrzeczu do folwarku Amalia w miejscowości Lubikowo. W tym pięknym obiekcie, który położony jest w malowniczym miejscu nad jeziorem lubikowskim, mieliśmy okazję wzajemnie poznać się poprzez różne formy zabaw w plenerze, jak i wewnątrz folwarku.   Mnie osobiście bardzo podobały się zagadki w formie pantominy, gdzie kilka osób przedstawiało jakąś historię biblijną, a obserwatorzy mieli za zadanie odgadnąć dokładnie, czego ona dotyczy. Metodyści z Niemiec, przy współudziale naszych parafian nie zapomnieli także, aby podczas spotkania integracyjnego nie zabrakło na stołach pysznych potraw, które rozpalały nasze podniebienia.

Natomiast w niedzielę (5 października), w kaplicy KEM w Międzyrzeczu podczas uroczystego nabożeństwa żniwno-dziękczynnego, wspólnie z naszymi gośćmi mogliśmy oddawać dziękczynienie Najwyższemu Bogu. Przy tak licznej grupie naszych gości, nasza kaplica była wypełniona po brzegi wiernymi. Nabożeństwo było prowadzone przez naszego pastora Sławomira Rodaszyńskiego, kazanie natomiast wygłosiła pastor Carolyn Kappauf. Wspólne nabożeństwo miało zarazem wyjątkowy charakter. Komunia, która była sprawowana przez duchownych z Polski i z Niemiec, połączyła wszystkich jeszcze mocniej w jeden Chrystusowy Kościół. Obydwie społeczności wymieniły się upominkami. Miłym zaskoczeniem dla parafian w Międzyrzeczu było, gdy Metodyści z Berlina zamiast owoców i warzyw w naturalnej formie, przynieśli do kaplicy przeróżne owoce i warzywa przetworzone (w puszkach) oraz miedzy innymi kawę, słodycze, herbatę, makaron, ryż, chemie gospodarczą. Nasi goście nie przynieśli tych artykułów w celu obdarzenia nimi członków zboru, lecz po to, by te produkty trafiły do rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – myślę, że jest to dobry pomysł, który może być zaszczepiony do zborów metodystycznych naszego kraju.

Po nabożeństwie razem z gośćmi zza zachodniej granicy mieliśmy wspólną agapę, która tym razem została przygotowana nie na zapleczu naszej kaplicy, jak to zwykle bywało, lecz tym razem udaliśmy się na poddasze kaplicy, gdzie w wyremontowanej części mogliśmy się delektować owocami, ciastami przy kawie i herbacie. To pomieszczenie zostało nazwane przez wolontariuszy z USA: „THE UPPER ROOM” (wieczernik), którzy wykonali w tym miejscu bardzo dużo prac remontowych.  Poczęstunek w górnej salce przygotowany został przez siostry i braci ze zboru międzyrzeckiego.

Mile będziemy wspominać czas razem spędzony z siostrami i braćmi z partnerskiej parafii – był to dobry czas. Rewizyta w Auferstehungskirche Berlin-Charlottenburg planowana jest na 13 grudnia br. Dziękujemy też przede wszystkim Bogu, za wspólnie spędzone chwile.

IMG_5160

 Międzyrzecz – przyjęcie do Kościoła i chrzest

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. (IV Mojż. 24-26)

 

Dwie niedziele sierpnia br. w naszym zborze należały do wyjątkowych. Trzy osoby zostały włączone w poczet nowych członków KEM w Międzyrzeczu.

Wpierw 10 sierpnia dwie kobiety: Swietłana Janczewska oraz Anna  Diedtrich, które od około dwóch lat sympatyzowały z naszym zborem,  zadeklarowały przed parafianami swoją wiarę w Boga. Obie siostry podzieliły się także z obecnymi na nabożeństwie swoimi świadectwami, mówiąc, jak to na krętych ścieżkach swojego życia odnalazły drogę do Boga.

Po nabożeństwie natomiast, na plaży przy jeziorze Bobowicko (w pobliżu Międzyrzecza) odbyła się uroczystość chrztu siostry Anny Diedtrich, która wyraziła chęć przyjęcia sakramentu jako osoba świadomie podążająca za Jezusem Chrystusem.

Zaś 24 sierpnia przystąpiła do naszej parafii siostra Zofia Sikorska, która przed zebraną społecznością na niedzielnym nabożeństwie oznajmiła swoją wiarę w Trójjedynego Boga. Siostra Zofia sympatyzowała z naszym zborem od wielu lat, także i ona opowiedziała nam historię swojego życia, w którą wkroczył Bóg. Wszystkie nowoprzyjęte do naszej społeczności kobiety, oprócz Świadectw Przyjęcia do KEM, otrzymały pamiątkowe egzemplarze Pisma Świętego oraz książkę pt. „W co wierzą metodyści i dlaczego?”.

Uroczyste nabożeństwa prowadził pastor Sławomir Rodaszyński. Cieszymy się, że dzięki Bożej opatrzności do naszego zboru dołączyły nowe osoby; zaś przyjętym siostrom życzymy wytrwałości w podążaniu za Panem Kościoła.

56.IMG_4915.JPG

57.IMG_5028.JPG

PPRZYJAZD AMERYKAŃSKICH WOLONTARIUSZY Z PARTNERSKIEJ PARAFII

29 Czerwca 2013 r. po przylocie do Warszawy, wolontariusze z partnerskiej parafii Christ United Methodist Church z miasta Plano, stan Texas  (22 osoby) swój pobyt na ziemi Polskiej rozpoczęli od zwiedzania Warszawy oraz spotkania się ze Zwierzchnikiem KEM w RP Ks. Andrzejem Malickim, w parafii Dobrego Pasterza, przy ul. Mokotowskiej.

Następnego dnia grupa Amerykanów, w drodze do Międzyrzecza miała okazję zwiedzić stolicę Wielkopolski – Poznań.

Pobyt naszych gości na ziemi międzyrzeckiej trwał w  dniach od 1 do 8 lipca. Ich przyjazd do naszego zboru wiązał się z kontynuacją prac modernizacyjnych przeprowadzanych na poddaszu naszej kaplicy. Jednak tym razem przy ich pomocy przeprowadziliśmy także remont wnętrza części sakralnej kaplicy oraz elewacji zewnętrznej kaplicy, polegający na odnowieniu powłok malarskich. Oprócz prac remontowych nasi goście przygotowali specjalny, wakacyjny program dla dzieci w wieku od 8-12 lat oraz dla młodzieży pt. „Native Speaker”.  Spotkania dla dzieci odbywały się w świetlicy wiejskiej, we wsi Wysoka (nieopodal Międzyrzecza). Natomiast spotkania dla młodzieży odbywały się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Podczas w/w spotkań, wolontariusze oprócz gier i zabaw przedstawiali historie biblijne, które miały na celu zbliżenie młodych ludzi do Boga. Młodzież dodatkowo miała możliwość nabywania lepszych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

6 Lipca, w niedzielny poranek, wspólnie z naszymi gośćmi zza oceanu doświadczaliśmy polsko-amerykańskiego nabożeństwa. To był też czas, by wymienić się prezentami oraz podziękować przede wszystkim wolontariuszom za ich wielkie zaangażowanie w pracach remontowych, jak i w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Słowa podziękowania były kierowane też na ręce wszystkich parafian oraz sympatyków naszego zboru, którzy od strony kulinarnej usługiwali Amerykanom. Miło było spojrzeć jak nasz Dom Modlitwy podczas tego wyjątkowego nabożeństwa wypełniony był gośćmi, parafianami i sympatykami naszej parafii. Po uroczystym nabożeństwie na zapleczu naszej kaplicy, przy kawie, herbacie i słodkościach  mięliśmy okazję nawiązywać większe relacje z gośćmi.

W niedzielne popołudnie nasz pastor zorganizował wolontariuszom zwiedzenie kilku atrakcyjnych miejsc w Międzyrzeczu i jego okolicy. Między innymi w miejscowości Pniewo zwiedzili część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego –  jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata, co stanowi największą atrakcję turystyczną na ziemi międzyrzeckiej.

 Natomiast w godzinach wieczornych tego samego dnia, w Gospodarstwie Agroturystycznym Maya, w miejscowości Gorzyca zorganizowany został piknik parafialny.  Przy smakowitych potrawach z grilla oraz dobrej zabawie razem z naszymi gośćmi spędziliśmy dobry czas. Na pikniku obecnych było też kilka osób (z dzieci i młodzieży), które brały udział w/w wymienionych spotkaniach dla dzieci i młodzieży.

 9 Lipca w godzinach rannych grupa wolontariuszy zakończyła pobyt na ziemi międzyrzeckiej i udała się jeszcze przed powrotem do swojego kraju na kilka dni do stolicy Czech – Pragi, celem jej zwiedzania.

 Parafianie z KEM Międzyrzeczu bardzo mile będą wspominać wizytę wolontariuszy z partnerskiej parafii w Plano. Przy ich udziale, mimo trwających upałów oraz dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu wykonano bardzo dużo prac remontowych, tak wewnątrz obiektu parafialnego, jak i na zewnątrz. Dziękujemy także naszemu pastorowi Sławomirowi Rodaszyńskiemu i jego małżonce Renacie za wszelkie trudy związane z organizacją przyjazdu gości do naszej parafii. A przede wszystkim wdzięczni jesteśmy Wszechmogącemu za dobry czas, jaki mieliśmy z sobą.

IMG_4488 IMG_4473

KOLEJNA PROJEKCJA W JEDNOSTCE KARNEJ

28 Marca 2014 r. nasza parafia zorganizowała Kolejną projekcje filmu, związanego z tematyka chrześcijańska, w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku, który jest podległy Zakładowi Karnemu w Gorzowie Wielkopolskim, przystosowany jako Zakład Karny typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych , Po skończonej projekcji kaznodzieja miejscowy (KEM w Międzyrzeczu) Andrzej Nowicki zabrał głos nawiązując do tematu obejrzanego filmu oraz odczytał tekst Pisma Świętego, ktory nawiązywał do czasu pasyjnego. Zainteresowani otrzymali Ewangelie wg św. Jana oraz rozważania biblijne. Osadzeni obecni na projekcji zostali zachęceni do korespondencji z naszą parafią.

 NABOŻEŃSTWO – OPEN DOORS

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10)

23 Marca 2014 r. w naszym zborze odbyło się specjalne nabożeństwo, które przybliżyło nam obecną sytuację prześladowanych chrześcijan na świecie. Całość nabożeństwa prowadzona była przez brata Macieja Maliszaka, który jest koordynatorem OPEN DOORS – stowarzyszenia działającego na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Brat Maciej posługując się wiarą sługi Bożego Nehemiasza (główna postać Księgi Nehemiasza), w inspirujący sposób przybliżył nam sytuację prześladowanego Kościoła w krajach, gdzie wolność religijna jest gwałcona, gdzie chrześcijanie są dyskryminowani. Mieliśmy możliwość choć w niewielkim zarysie poznać życie kilku chrześcijan, między innymi z takich krajów jak: Iran, Irak, Uganda, gdzie wierzący płacą bardzo wysoką cenę za przynależność do Jezusa. Przedstawiona została nam też służba ludzi w OPEN DOORS, którzy nie tylko śpieszą z niezbędną pomocą prześladowanym chrześcijanom, ale wspierają też duchowo, jak i materialnie ich rodziny.

Nasz gość nie przyjechał do naszego zboru jedynie w celu przedstawienia nam pewnych informacji dotyczących chrześcijan, którzy za swoją wiarę w Boga płacą bardzo dużą cenę, ale przede wszystkim zmobilizowania nas wierzących w naszej lokalnej społeczności do podjęcia świadomych działań na rzecz uciskanych chrześcijan. Ale jak my wierzący możemy na co dzień pomagać naszym siostrom i braciom w ich bólu, jeśli nie mamy z nimi bliskiego kontaktu? Jeżeli nasze serce jest poruszone ich sytuacją, to już mamy otwarte drzwi do wielkiej pomocy. W szczególności możemy podać im swoją dłoń w postaci szczerej modlitwy wstawienniczej za nimi do Boga. Taka modlitwa może być połączona także z postem. Modlitwa kosztuje nas niewiele, jedynie tyle, że musimy na nią znaleźć czas, ale za to przynosi przeogromne korzyści dyskryminowanym chrześcijanom. W naszych modlitwach powinniśmy też pamiętać o tych, którzy prześladują chrześcijan, aby zrozumieli, że źle czynią oraz aby i oni mieli możliwość uwierzenia w Boga. Pan kościoła według swojej woli, przez nasze modlitwy może zdziałać wiele! Możemy też pisać krótkie listy do chrześcijan, którzy z powodu wiary w Chrystusa znaleźli się w więzieniu. Listy, które oni otrzymują w wiezieniu od innych wierzących dodają im siły i wytrwałości w znoszeniu cierpienia (instrukcję pisania takich listów możemy znaleźć na stronie internetowej: opendoorst.pl). Brat Maciej zachęcał nas także do niesienia pomocy prześladowanym chrześcijanom w postaci wsparcia finansowego, poprzez OPEN DOORS, jednak ostrzegał nas o tym, że jeśli nie mamy zamiaru modlić się za prześladowany Kościół, to takie wspomożenie finansowe jest zbędne.

Po skończonym nabożeństwie, obecni mogli zakupić literaturę oraz filmy DVD, związane z tematem przedstawionym podczas nabożeństwa.

Wdzięczni jesteśmy Bratu Maciejowi Maliszakowi, za zapoznanie nas z życiem innych chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań. Nam pozostaje być wdzięcznymi Bogu za to, że żyjemy w kraju, gdzie swobodnie, bez przeszkód możemy wyznawać swoją wiarę w Jezusa.

PROJEKCJE FILMÓW

               16 Lutego 2014 r. (po nabożeństwie) obejrzeliśmy w naszym Domu Modlitwy obejrzeliśmy kolejny film o tematyce religijnej.

 Po projekcji filmu Ks. sup. Sławomir Rodaszyński krótko przemówił do zebranych nawiązując do przesłania zawartego w filmie. Tak jak zawsze, projekcja filmu w naszej kaplicy miała charakter ewangelizacyjny i na zaproszenie parafian przyszły również osoby spoza kościoła.

Projekcja tego samego filmu odbyła się także w dwóch jednostkach karnych, w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. (27 listopada 2013) oraz w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Nadmienię, że w jednostce karnej w Międzyrzeczu, projekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród osadzonych (50 osób) i trzeba było przeprowadzić dwie projekcje w dniach 29 stycznia i 5 lutego 2014 r. Dobra też wiadomość, tym razem za murami więziennymi w Międzyrzeczu nie byłem sam. Z naszego zboru towarzyszyła mi siostra Anna, która dzieliła się Słowem Bożym i osobistym świadectwem z osadzonymi. Co ważne, nikt siostry Anny nie zachęcał do tej usługi, sama się zgłosiła na ochotnika, mimo ciążących na niej obowiązków rodzicielskich. Po każdej projekcji zabierałem głos, nawiązując do treści obejrzanego filmu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również przyniesiona przez nas literatura chrześcijańska.

 Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z przeprowadzonych projekcji oraz dużego zainteresowania filmem ze strony osadzonych, co stanowi dużą zachętę do dalszej pracy misyjnej w wymienionych jednostkach karnych. Wdzięczny jestem Bogu, na którym chcemy polegać w tej służbie, jak i naszym parafianom, którzy wspierają nas swoimi modlitwami.

PPROJEKCJA FILMU W ARESZCIE

 23 Stycznia 2013 (godz. 16:00) br., parafia KEM w Międzyrzeczu zorganizowała po raz pierwszy projekcję filmu w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Film, który obejrzeli osadzeni zatytułowany był: „Metr nad ziemią” –  dokument zrealizowany przez Fundację „Głos Ewangelii”. Jest to ten sam film, który odtwarzany był w Zakładzie Karnym Gorzowie Wlkp.( informacja z projekcji, jak i recenzja filmu ukazała się w poprzednim nr „Pielgrzyma Polskiego”, styczeń – luty 2013).

 Na projekcji filmu obecnych było około 15 osadzonych, udział wzięli też Wychowawcy Kulturalno-Oświatowi. Po odtworzeniu dokumentu kaznodzieja miejscowy Andrzej Nowicki przeprowadził krótką rozmowę, która dotyczyła treści obejrzanego filmu. Skazani otrzymali także Nowe Testamenty, Wieczerniki oraz broszury informujące o KEM w Polsce.

 Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu, jak i tym wszystkim, którzy modlili się w sprawie projekcji, że w końcu doszło do wejścia za mury Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, chociażby w postaci tej projekcji. Myślę, że może to w przyszłości zaowocować podobnymi działaniami, a może też i innymi.

 Dokładnie rok temu nasza parafia próbowała przeprowadzić projekcję innego filmu w w/w jednostce, jednak z przyczyn niezależnych od nas nie doszło do zamierzonego celu.

**********

Natomiast 3 lutego 2013 r. (po nabożeństwie popołudniowym) w kaplicy KEM w Międzyrzeczu obejrzeliśmy kolejny film. Tym razem film fabularny pt. „Rydwany ognia”. Film został oparty na prawdziwej historii dwóch brytyjskich biegaczy przygotowujących się do letnich igrzysk olimpijskich 1924 roku.  Fabuła filmu przedstawia historię dwóch brytyjskich biegaczy z lat 20.   XX wieku, złoci medaliści olimpijscy z ParyżaEric Liddell i Harold Abrahams, pochodzący z różnych warstw społecznych Zjednoczonego Królestwa. Różnią się nie tylko pochodzeniem, ale i motywacją ciężkich treningów. Abrahams, angielski Żyd, sukcesami sportowymi chce zyskać akceptację w ówczesnym hierarchicznym społeczeństwie, a Liddel, wywodzący się z rodziny szkockich misjonarzy, jest rozdarty między posługą Bogu a zbytkownym sportem. Jeden z nich biegnie ku chwale Boga, drugi robi to dla sławy (Encyklopedia Wikipedia).

   Po projekcji pastor parafii Sławomir Rodaszyński zabrał głos i odniósł się do tematu obejrzanego filmu.

24 Listopada 2013 r. po niedzielnym nabożeństwie, po raz kolejny mieliśmy okazję oglądania w naszej kaplicy filmu związanego z tematyką chrześcijańską.

Film pt. „Home Run” ukazuje życie Cory’ego Branda, wielkiej gwiazdy amerykańskiego baseball’a. Cory doskonale wie co jest potrzebne aby odnosić sukcesy w zawodach najwyższej ligi, jednak w życiu osobistym już nie radzi sobie tak dobrze. Bohater filmu wychowywał się w domu, gdzie ojciec był nałogowym alkoholikiem, ten fakt wywarł olbrzymi ślad w jego dalszym życiu. Zaczął powoli naśladować swojego ojca aż w pewnym momencie jego życie wymyka się spod kontroli…

Film powstał w oparciu o tysiące prawdziwych historii, które dzieją się na naszych oczach i przypomina, że nie ma sytuacji bez wyjścia – zawsze istnieje nadzieja na nowy start w życiu.

Dodam jeszcze, że film porusza niesłychanie ważny problem dotykający wielu ludzi, a mianowicie uzależnienie od alkoholu i jest dobrym narzędziem w przeciwdziałaniu tego uzależnienia.

  PROJEKCJE FILMÓW

21 Listopada 2012 r. parafia KEM w Międzyrzeczu ponownie zorganizowała projekcje filmu w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Tym razem osadzeni obejrzeli film dokumentalny (zrealizowany przez Fundacje Głos Ewangelii) pt.: „Metr nad ziemią”.  Bohaterem filmu był Ukrainiec Siergiej były żołnierz radzieckiej floty, któremu na skutek odmrożenia kończyn amputowano obie nogi i palce u rąk. W ciągu 10 lat przeszedł aż 29 operacji, a poważne inwalidztwo i przeżyte cierpienia pozbawiły go woli życia. Któregoś dnia, w wyniku duchowej przemiany, nastawienie Siergieja zmieniło się całkowicie. Obecnie marzy o zbudowaniu domu dla tych, których spotkał podobny los. Świat z perspektywy jednego metra wzrostu wydaje mu się piękniejszy niż kiedykolwiek. Na marginesie dodam, że TVP w programie 1 wyemitowała jakiś czas temu w/w dokument. Film przekazuje wspaniałe przesłanie, że razem z Bogiem można przejść przez najciemniejsze doliny naszego życia oraz, że inwalidztwo nie wyłącza z prowadzenia spełnionego życia.

Po projekcji, kaznodzieja świecki Andrzej Nowicki przeprowadził dyskusję z osadzonymi, na temat obejrzanego filmu. Zainteresowanym rozdano Nowe Testamenty oraz publikacje naszego kościoła – „Wieczerniki” i foldery informujące o KEM w Polsce.

Poniżej znajdują się wypowiedzi osadzonych po obejrzeniu filmu:

„Uzmysłowiłem sobie, że osobom takim jak bohater filmu jest potrzebny przewodnik, który pozwoli uwierzyć, we własne siły.”

„Uważam, że ten film powinien obejrzeć każdy skazany, który wiecznie narzeka na swoj los, będąc w pełni sprawnym zarówno psychicznie i fizycznie …

*********

Projekcja tego samego filmu miała także miejsce w kaplicy KEM w Międzyrzeczu dnia 2 grudnia po popołudniowym niedzielnym nabożeństwie.

Na projekcję, oprócz wiernych przyszły również osoby spoza naszego kościoła, które zostały zaproszone przez parafian.

Po projekcji, pastor naszej parafii Sławomir Rodaszyński przemówił do zebranych, nawiązując do treści obejrzanego filmu.

 **********

       Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół    

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście więźniami byli” (Hbr. 13,3).

 11 Listopada (niedziela) br. dla wielu kościołów na całym świecie, bez względu na wyznanie, był szczególnym dniem. Tego dnia chrześcijanie w modlitwach łączyli się z wierzącymi, którzy z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa są prześladowani.  Obecnie w ponad 70 krajach na świecie dochodzi do prześladowania chrześcijan. Niezaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Korea Północna. W tym kraju wszelka działalność chrześcijańska jest zakazana, a za samo posiadanie Biblii grozi kara śmierci. Wielu wierzących w tym represyjnym kraju znajduje się w obozach pracy.

 Najczęściej o prześladowaniu mówi się, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary są zabijani lub torturowani, ale prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy wierzący tracą swoje miejsca pracy, co równoznaczne jest z utratą środków do życia; kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą się dostać szkół i mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia; kiedy chrześcijanie z powodu presji swojego otoczenia, muszą w obawie o swoje życie opuszczać swój kraj.

 Parafianie KEM w Międzyrzeczu także przyłączyli się w modlitwach, podczas specjalnego nabożeństwa, które poświęcone było w całości prześladowanemu kościołowi. W trakcie nabożeństwa przeprowadzono projekcję dwóch krótkich filmów pt.: „Prześladowanie Kościoła w XXI w.” oraz teledysk ze śpiewem Beaty Bednarz: „Podaj swoją dłoń”.  Podczas nabożeństwa zebrano także specjalną kolektę, w celu pomocy prześladowanym chrześcijanom w Birmie, w stanie Kaczin, zamieszkiwanym w dużym stopniu przez chrześcijan. Zbiórkę ofiary na w/w cel w Polsce organizowało Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan.

W naszej parafii począwszy od Dnia Modlitwy o Prześladowany Kościół, wprowadziliśmy dobry zwyczaj podczas nabożeństwa. W trakcie czasu przeznaczonego na modlitwę (w części po kazaniu), jedna z intencji dotyczyć będzie modlitwy za prześladowanych chrześcijan, a skupiać się będzie dokładnie na danym kraju, gdzie występują prześladowania. Każda kolejna niedziela będzie dotyczyła innych wierzących z innego państwa. Stowarzyszenie „Głos Prześladowanych Chrześcijan” na swojej stronie internetowej (www.gpch.pl) opublikowało mapę świata, z państwami , gdzie występują prześladowania chrześcijan. Przy każdym zaznaczonym kraju znajduje się krótka informacja dotycząca formy prześladowania oraz prośba  o modlitwę. Zainteresowanych zachęcam do pobrania tej mapy i włączenia się w łańcuch modlitwy.

Jako członkowie metodystycznych wspólnot w Polsce nie powinniśmy zapominać o naszych braciach i siostrach z różnych denominacji kościelnych, z krajów, gdzie prawa ludzkie są łamane, gdzie nie ma wolności religijnej. Oni potrzebują, abyśmy podali im swoją dłoń, w postaci wstawienniczej modlitwy.

 

*****************************************

GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA 2010

 Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu po raz kolejny przystąpiła do zorganizowania akcji charytatywnej o nazwie Gwiazdkowa Niespodzianka, w powiecie międzyrzeckim.

 Dla tych co nie wiedzą, przypomnę, że jest to akcja polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los. Paczki natomiast przygotowywane są przez dzieci z zamożniejszych krajów (np. Niemcy, Austria).

 Tegoroczna akcja (podobnie, jak w ubiegłym roku) podzielona została na dwie części. Najpierw 12 grudnia, w Kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu, po niedzielnym nabożeństwie, odbyło się spotkanie dla mniejszej grupy dzieci i ich rodziców, na którym najmłodsi otrzymali prezenty świąteczne. Na marginesie dodam, że uczestnicy spotkania przyszli dzięki staraniom parafian KEM.

 Główna część akcji natomiast została zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej w Skwierzynie oraz Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie. Pewną zasadą tej akcji jest, że prezenty, co roku powinny trafiać do innych dzieci. W zeszłym roku współpracowaliśmy z MOPS w Międzyrzeczu i paczki dostały dzieci z gminy Międzyrzecz. Natomiast w roku obecnym poszliśmy dalej i zorganizowaliśmy akcję na ziemi skwierzyńskiej.

 15 Grudnia, w auli w/w szkoły, o godz. 16:00, obyło się spotkanie, gdzie szczególnymi gośćmi były dzieci. Dodam jeszcze, że spotkanie zostało połączone z uroczystym otwarciem świetlicy środowiskowej pod nazwą Miś Puchatek, która mieści się w budynku LO w Skwierzynie.

 Program spotkania obejmował: występ grupy dzieci ze świetlicy środowiskowej, które ubarwiły spotkanie swoim śpiewem, projekcję filmu dla dzieci pod tyt.: Opowieść o Jezusie, a po obejrzeniu filmu przyszła najbardziej oczekiwana przez najmłodszych chwila, czyli rozdanie paczek. Miło było widzieć radość dzieci, z powodu otrzymanych prezentów.

 W auli LO oprócz dzieci i ich rodziców, obecne były także władze miasta Skwierzyny, duchowni: Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu oraz Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Skwierzynie, pracownicy MOPS w Skwierzynie oraz dyrekcja LO w Skwierzynie.

Bardzo mile będę wspominał tegoroczną akcję Gwiazdkowej Niespodzianki w Skwierzynie i zarazem cieszę się, że sprawiliśmy nią radość dzieciom. Myślę też, że zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, będą dla nich tym bardziej radośniejsze.

 Słowa podziękowania za przeprowadzoną akcję Gwiazdkowej Niespodzianki na ziemi skwierzyńskiej należą się: Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skwierzynie, a w szczególności Pani Kierownik Agnieszce Czaczkowskiej, za wyszukanie dzieci z mniej zamożnych rodzin oraz za zorganizowanie sali na spotkanie, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie, za udostępnienie auli w LO,  naszemu pastorowi Sławomirowi Rodaszyńskiemu, za współudział w akcji, to również dzięki niemu paczki z Torunia dotarły do Międzyrzecza,  dziękuję także wszystkim parafianom Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję Gwiazdkowej Niespodzianki.

Andrzej Nowicki

***************************************

Gwiazdkowa Niespodzianka 2009

Udało SIĘ dotrzeć Z PACZKA Bożej miłości zrobić Okolo 130 Polski !!!

 Święta Bożego Narodzenia to czas radości i to szczególnie dla dzieci, które tak bardzo cieszą się z otrzymanych prezentów. Jednak nie we wszystkich domach taka radość panuje, ponieważ nie wszystkich rodziców stać na to, aby swoim pociechom położyć prezent pod choinkę. Najczęściej to sytuacja finansowa utrudnia im to.

 Aby choć trochę sprostać temu problemowi Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zorganizowała po raz kolejny na ziemi międzyrzeckiej akcję charytatywną o nazwie: Gwiazdkowa Niespodzianka.

 Czym jest Gwiazdkowa Niespodzianka? Jest to akcja polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci z środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los.

 Przeprowadzana jest w czasie, który najlepiej symbolizuje miłość Boga w okresie świąt Bożego Narodzenia. Miłość Boga do człowieka jest największą wartością, która przyświeca tej inicjatywie. Ci którzy są jej świadomi i doświadczyli jej w życiu, chcą poprzez okazanie zainteresowania i serca wraz z upominkiem przekazać ją dalej.

 Polska dołączyła do światowego przedsięwzięcia pod nazwą „Operation Christmas Child” prowadzonego przez międzynarodową organizację „Samaritan´s Purse”. W zamożniejszych krajach prywatne osoby przygotowują prezenty świąteczne dla ubogich dzieci w innych częściach świata. Nasz kraj jest jednym z 89, do których te prezenty trafiły. Każdy z nich jest indywidualną, inną od pozostałych, paczką przygotowaną przez dziecko lub osobę dorosłą z USA, Anglii, Austrii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, a coraz częściej – z Polski.

 W Polsce akcja ma już sześcioletnią tradycję. Świąteczne upominki dotarły już do 500 000 polskich dzieci w większości gmin od Bieszczad po Mazury, Kotlinę Kłodzką po Pomorze. Powstała już spora „armia” wolontariuszy, którzy z jednej strony z dużym poświęceniem pracują na rzecz Gwiazdkowej Niespodzianki, z drugiej zaś rozbudzili społeczne współczucie i szereg dodatkowych inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania ubóstwu.

 W tym roku w/w akcja, w Międzyrzeczu odbyła w dwóch etapach. Najpierw 13 grudnia 2009 r., w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu, po niedzielnym nabożeństwie przeprowadziliśmy spotkanie dla mniejszej grupy dzieci i ich rodziców, na  którym to najmłodsi uczestnicy otrzymali swoje upragnione prezenty. Dzieci, jak i ich rodzice, którzy gościli w naszej kaplicy, przyszli dzięki staraniom parafian KEM.

Główna część akcji Gwiazdkowej Niespodzianki została zorganizowana przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu.

W auli w/w szkoły, 21 grudnia w  godzinach popołudniowych, wraz z pastorem Sławomirem Rodaszyńskim przeprowadziliśmy dla większej grupy dzieci projekcję filmu pod tyt.: Opowieść o Jezusie. Po projekcji nastąpił czas, tak bardzo oczekiwany przez dzieci, czyli rozdanie paczek. Dużym przeżyciem było widzieć uśmiech i radość na twarzach dzieci z powodu otrzymanych prezentów.

 Myślę, że to co przeżyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami, tak w naszej kaplicy, jak i w auli Szkoły Muzycznej, sprawiło, że Święta Bożego Narodzenia były dla nich choć odrobinę radośniejsze i szczęśliwsze.

 Słowa podziękowania za przeprowadzoną akcję Gwiazdkowej Niespodzianki na ziemi międzyrzeckiej należą się: Pani Małgorzacie Telega – Dyrektor  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu, za użyczenie auli w Szkole Muzycznej,  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, a w szczególności Pani Halinie Skrzydło – kierownik MOPS, za wyszukanie dzieci z ubogich rodzin,  naszemu pastorowi Sławomirowi Rodaszyńskiemu za współudział w akcji, a także wszystkim parafianom Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Międzyrzeczu, którzy czynnie zaangażowali się w akcję Gwiazdkowej Niespodzianki.

Bogu dziękujemy za ofiarodawców i wolontariuszy.

Reklama
%d blogerów lubi to: