Kim są metodyści

 

Zapraszamy na nabożeństwa niedzielne

 

2 KWIETNIA – GODZ. 11.00

9 KWIETNIA – GODZ. 11.00

WIELKI CZWARTEK

13 KWIETNIA – GODZ. 16.00

WIELKANOC

16 KWIETNIA – GODZ. 16.00

23 KWIETNIA – GODZ. 11.00

30 KWIETNIA -GODZ. 11.00

 

Nabożeństwa niedzielne o godz.16.00 prowadzi Proboszcz parafii ks.Sławomir Rodaszyński

Nabożeństwa niedzielne o godz.11.00 prowadzi Andrzej Nowicki kaznodzieja miejscowy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

Partnerska Parafia Plano (teksas)

w parafii w Chodzieży ï Międzyrzeczu

http://www.cumc.com

 ……………………………………..

RADA Parafialna Dziękuję za I DAROWIZNY Wszelkie Ofiary w 2015 ROKU

WPŁATY: Ofiary I DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO.

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Parafia w Międzyrzeczu

Międzyrzecz 66-300, ul. Ks.Skargi 3

KONTO BANKOWE parafii:

72203000451110000002550200

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Wpłaty tytułem: Darowizna Cele religijnego kultu na

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://firstpraise.org/Blog/Entries/2012/9/12_Miedzyrzecz%2C_PL.html

Członek Zespołu Greg zamieścił Wideo z koncertu kolejne First Praise 2 Zespołu Czerwca 2012 roku dowcipniś Międzyrzeczu.

Mozna zobaczyc i usłyszeć pieśń „Barke”

„Pan Masz przyjść”

Poniżej link pokazuje Filmu na You Tube.

http://youtu.be/fDVWNktdkyg

Geneza

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (KEM) nawiązuje zrobić ideałów reformacji anglikańskiej, wyrażonej w XVIII wiecznym Ruchu Odnowy religijnej. Założycielami i głównymi przywódcami przebudzenia metodystycznego Byli Dwaj duchowni anglikańscy: Jan Wesley Karol i jego brat. Społeczności metodystyczne Szybko ogarnęły Wyspy Brytyjskie i wyodrębniły Się od kosciola Anglii w 1784r. Idee metodyzmu zrobić Ameryki Północnej przeszczepione ï NA INNE URZĄDZENIA Kontynenty przyczyniły sie zrobić Powstania Kościołów metodystycznych Prawie możemy WSZYSTKICH krajach Świata. Episkopalny Kościół Metodystyczny w USA ukonstytuował SIE dowcipniś czasie TZW. W grudniu KONFERENCJI Bożonarodzeniowej 1784r. Zjednoczony Kościół Metodystyczny powstał w wyniku polaczenia kosciola Metodystycznego, wcześniej Episkopalnego, Ze Społecznością Ewangelicka.

W Polsce

Zbory Tradycji metodystycznej tworzone byly możemy Wszystkich Trzech zaborach. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, możliwa Stala Się charytatywno-duszpasterska Działalność Południowego Episkopalnego kosciola Metodystycznego. Przyczyniła Się ona zrobić Powstania polskiego kosciola metodystycznego. Pierwsza Polska Konferencja Doroczna zorganizowana została w 1922 Roku w Warszawie. Kościół obchodził uroczyście Swój jubileusz 75 lecia w 1,996 Roku.
Stosunek kosciola dowcipniś Dstwa zrobić Ewangelicko-Metodystycznego RP reguluje Ustawa z dnia 30 Czerwca Jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesięciu Pięciu Roku (Dz. U. nr 97, poz 479).
KEM podpisał Deklaracje o wzajemnym uznaniu Urzędów i sakramentów Z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Rp-i-Augsburskim WAG Ewangelicko RP. Z innymi Kościołami utrzymuje braterskie Więzi, aktywnie współpracuje na Rzecz Pojednania Wszystkich chrześcijan.

Instytucje prowadzone przez Kościół

  • Język angielski Collage – Szkoła języka angielskiego w Warszawie, wraz oo filiami WAG Wieluniu miastach Polski.
  • Kościelne Centrum Edukacyjne w Konstancinie im.ks.prof. Witolda Benedyktowicza
  • Wyższe Seminarium teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie.
  • Wydawnictwo Pielgrzym Polski.
  • Centrum Konferencyjne w Klarysewie kolo Warfieldowo Warszawy.
  • Punkty Opieki Społecznej Parafialne, Kursy językowe, kuchnie dla biednych, Kluby dziecięce, młodzieżowe i inne

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Rzeczpospolitej Polskiej (KEM)

logo_umc_emkCzłowiek. Świat XXI wieku. Wokół nas zmienia Się Rzeczywistość. Następuje Szybki Rozwój Nauki i Techniki. Komputeryzacja i globalizacja, ale apartament apartament apartament apartament obok Tego bieda, Choroby, kataklizmy, wojny. Człowiek Gubi Się Tym Wszystkim żyje w stresie i niepewności w. Tęskni za spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Często nie nie wie, NAS ZE JEST W NIM dobro samych IW.

Wystarczy otworzyć sie na Boga i drugiego człowieka, by znaleźć miłość, życzliwość, Pomocna dłoń spotkać. Ale, ABY kazdy Z NAS rozumem, sercem i sumieniem decyduje, Jaka wybiera droge swojego Życia.

KEM na obecnym obszarze Polski mial Swoje zbory na Pomorzu i na Śląsku w XIX Wieku juz. W Roku 1918 Polska po latach niewoli odzyskała Niepodległość. Nieco pozniej zrobić English Przybyła z Pomocą Misja Humanitarna Południowego Episkopalnego Stanów Zjednoczonych kosciola Metodystycznego. Od samego Początku swojej obecności metodyści oprócz działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej prowadzili Działalność religijna, otwierali przytułki dla Ubogich, sierocińce, Szkoły, Kaplice i kościoły. Roztaczali opiekę nad opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi, bezrobotnymi i bezdomnymi, ale także nad studentami i inteligencja Różnych wyznań zubożałą. Ta pomoc byla dla Polski niezbędna i przyjmowana z wdzięcznością przez potrzebujących. Metodyści zdobywali sobie w Polsce zaufanie i życzliwość. Stawali Się częścią polskiej rzeczywistości.

W Roku 1945 Kościół Metodystyczny w Polsce uzyskał Regulacje ï mógł działać Prawnej dowcipniś pełni legalnie. Stan prawny Ostatecznie JEGO w Roku został uregulowany na podstawie ustawy 1995 o, stosunku KEM w Dstwa zrobić RP. Należy dodac, ZE TAKIE uregulowanie posiada Znak Budowlany Znak Budowlany Znak Budowlany Znak Budowlany w Polsce zaledwie kilka kościołów.

Pierwsi duchowni metodystyczni w Polsce pochodzili z USA. Oni budowali w naszym Fundamenty metodyzmu Kraju. Pierwszym Polakiem, został ordynowany na duchownego ktory byl ks. Władysław Dropiowski, zas superintendentem Okręgu, pozniej i zwierzchnikiem kosciola Metodystycznego w Polsce byl ks. Konstanty Najder. Potem Byli następni. Nich Z. Polskiej Rady Ekumenicznej stawało na czele Wieluniu – organu skupiającego liczące sie w Polsce kościoły chrześcijańskie kosciola Rzymsko-oprócz katolickiego.

KEM w Polsce żartem częścią Zjednoczonego kosciola Metodystycznego ï przynależy zrobić KONFERENCJI Centralnej Europy Środkowej i Południowej. Kieruje Się własnym Prawem Wewnętrznym. Dzieli sie na Dwa okręgi: wschodni i zachodni Z siedzibami w Warszawie IW superintendentów Poznaniu. Najwyższym organem żart Konferencja Doroczna kosciola (tj. Synod).

Kościołem kieruje kuratora, któremu przysługuje Naczelny Tytuł Biskupa żart wspomagany przez ï Rade kosciola. Wierni należą zrobić Okolo 40 parafii. Największe skupisko metodystów zart na Mazurach.

KEM w Polsce pod względem akcentów liturgicznych żartem różnorodny. Widocznym Tego przykładem Sakrament Wieczerzy Pańskiej żart. Wszędzie jednak metodyści Jedność zrozumienia istoty zachowują sakramentów.

Metodyści chrzczą zarówno Polska Jak i osoby W W WW dorosłe – w innym wcześniej nieochrzczone Kościele. KEM Polskiej Rady Ekumenicznej w Promocje i sygnatariuszem deklaracji żartem Z Kościołem Ewangelicko członkiem – Reformowanym ï Kościołem Ewangelicko – Augsburskim o, wspólnocie ołtarza ï ambony oraz deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu, Świętego podpisanej przez Sześć Kościołów Wschodzących dowcipniś dowcipniś Polskiej Radzie skladu ï Kościół Rzymsko- Ekumenicznej Katolicki.

Szczególną Troska metodyści otaczają Polska I Młodzież należycie przygotowując je zrobić Odpowiedzialnego Życia dowcipniś społeczeństwie ï Kościele. W czasie konfirmacji Młodzież potwierdza Swoje Przymierze z Jezusem Chrystusem ï dalsza przynależność deklaruje samodzielnie zrobić JEGO kosciola. Konfirmanci stają Się pełnoprawnymi członkami kosciola. Maja i obowiązki Swoje prawa. Moga liczyć na wsparcie wspólnoty i ZAWSZE samego Pastora.

KEM w Polsce kształci swoich przyszłych duchownych Seminarium Teologicznym WAG Wyższym im. Jana Łaskiego w Warszawie. Zajęcia Studentów odbywają Się w Klarysewie dowcipniś zabytkowym budynku. Studenci mieszkają w Nowo odremontowanych pomieszczeniach. Wiedzę zdobywają tu rowniez przyszli katecheci i Pracownicy społeczni, którzy w parafiach Beda pracować. Nauka trwa: Trzy lata. Kończy Się obroną pracy licencjackiej i otrzymaniem dyplomu równoznacznego z dyplomem polskiej Uczelni Państwowej. Moga kontynuować studia na innych uczelniach Absolwenci humanistycznych. Seminarium wydaje Swój Rocznik Teologiczny Methodos, w ktorým m.in. publikowane SA ważniejsze Dokumenty Kościelne. Czas KIEDY jedni Jeszcze spędzają nd wykładach, Inni zdają Już egzaminy kościelne, Które kwalifikują Ich zrobić ordynacji na diakonów, następnie na prezbiterów. Szczególnie podniosła żart Ordynacja. Przystępuje zrobić Niej Już absolwent seminarium dyplomowanego. Odbywa Się ona z udziałem obecnych Biskupów w czasie i prezbiterów KONFERENCJI Dorocznej.

Jakże istotny żart strój Pastora. Na identyfikuje, jednoznacznie określa osobe Duchowna, także sprawowaną w Kościele rolę przezeń. Jeśli duchowny nie nie ubiera na nabożeństwo Togi, ABY odbierany żart często Jako osoba Świecka. Wynika z oo Tradycji chrześcijańskiej Polski, ktora dowcipniś zdecydowanym stopniu żart rzymskokatolicka.

To, Co jest specyfiką KEM zrobić JEGO koneksjonalizm i demokratyczny sposób działania, ktory przejawia Wagowo czasie dorocznego Się synodu zwanego Konferencja Doroczną. Duchowni i świeccy Razem decydują o dniu dzisiejszym i Przyszłości swojego kosciola. Łączy Ich wspolne dzialanie i wspólna wiara.

Służba Boża, ABY lotniczym Nie TYLKO niedzielne nabożeństwo, ale także Dzień powszedni, w ktorým prowadzona żartem różnorodna Działalność: Socjalna, Społecznej, edukacyjna. ABY także Świadectwo kosciola. Różne Formy dotarcia SA z Chrystusem zrób Młodzieży. Wsród Wieluniu prospołecznych Cech żart dar dzielenia metodystów z innymi Się. Młodzi organizują Różne aukcje, za uzyskane środki przeznaczyć na pomoc. Np. dla ciężko chorego Dziecka. Cenne SĄ Spotkania integracyjne Tez parafialne. Przyjeżdżają na nie nie Cale Rodziny. Towarzyszy im modlitwa, rozmowa, gry sportowe.

W Małej gminie koło Kielc, Polska i Młodzież rywalizują w igrzyskach Szkolnych. ABY częste zjawisko, pastor metodystyczny podejmuje KIEDY Tego rodzaju wyzwań Się w Swoim Środowisku. Zaskarbiając sobie zaufanie Mieszkańców. W parafialnych zawodach Sportowych Nie ma pokonanych. Najważniejsza żart zabawa i nauka Szlachetnej Postawy w życiu.

Spośród Wieluniu na szczególną uwagę Akcji Program socjalny związany zasługuje Praca Wsród alkoholików z Ich Rodzin io nazwie Szklanka Wodami. ABY Ludzie tworzą punktowej ostoi nietoperzy Kościół. Miłe dla społeczności metodystycznej żart SIĘ, KIEDY mieszkańcy gminy CZY Miasta docenią Ich prace. Przykładem Niech bedzie Chodzież, park ktorej – znajdujący Się W Centrum Miasta – otrzymał imię duchownego metodystycznej parafii.

Życie metodystów wypełnia wiara, nadzieja i miłość. Nie dla samej TYLKO Modlitwy powstał i istnieje KEM. Co Roku na odpoczynek i spotkanie z Jezusem przyjeżdżają na obozy Starych Juch DZIECI NIE ï Młodzież z Polski, Niemiec, Rosji metodystyczna ï Litwy. Czas Miasta | i ferii nie nie przerywa SLUŽBY duszpasterskiej Wagowo zborach. Normalnym rytmem odbywają Się nabożeństwa. Tych, którzy nie nie SA w powyżej tygodnia dotrzeć kosciola Proboszcz odwiedza zrób w Domu, Szpitalu LUB hospicjum. Tam przecież Też SĄ potrzebujący Boga.

Kościół sklada Świadectwo swojej Wiary rowniez Poza Świątynia. Przy parafii w Ełku dziala stacja socjalna św. Łazarza, Która pomaga chorym z miasta i okolicy. Obecność Boga i pomoc bliźniego ułatwia przetrwać i pokonać chorobę. W Kościele dziala tez kilka Komitetów roboczych zajmujących Praca Socjalna SIE, ewangelizacja, Praca, młodzieżą oo dziećmi ï Wsród Kobiet. Działają rowniez komisje, np. Liturgiczna, DS. Mediów, historyczna, teologiczna. Łącznikiem i wspólna płaszczyzna Wymiany poglądów, zbliżania wiernych żart wydawany od 1926 Roku Miesięcznik Pielgrzym Polski. Tu znajdujemy informacje W W WW kosciola z życia i poszczególnych parafii. Poznajemy historie obiektów sakralnych, Jak choćby kosciola w Dąbrównie czternastowiecznego.

Żart w Pielgrzymie Polskim MIEJSCE NA Liturgie, Pisma Św komentarze zrobić. oraz NA Dział Młodzieżowy Neanikos ï Źródełko Specjalny Dodatek dla Dzieci. Kościół szczególnie WIELE MIEJSCA I Uwagi poświęca pracy Wsród Polska, Młodzieży i Kobiet. Kobiet wydaje kwartalnik Komitecie Słówko, ktory zart Kobiet Platforma Wymiany poglądów. Kościół Obecny żart W MEDIACH poprzez audycje radiowe, wystąpienia i publiczne Telewizyjne, a publikacje także Własne.

Edukacja ZAWSZE stanowiła dla kosciola Ważny elementem sluzby, BO JAK twierdził ks. Jan Wesley: Lepiej w życiu radża sobie LUDZIE wykształceni. Nauka języka angielskiego u metodystów, ABY NIE TYLKO, ale Tradycja Też JEGO Wysoki POZIOM Nauczania. Szkoła języka angielskiego metodystów w Warszawie od 80 Lat ponad dziala. Posiada Znak Budowlany Znak Budowlany Znak Budowlany Znak Budowlany w Katowicach, Krakowie, Gliwicach Swoje filie, Grudziądzu ï Ełku.

Metodyści SA ZE swej Natury otwarci ï ekumenicznie nastawieni, gdyż ï Chrystus zart ekumeniczny. Ekumenizm, ABY m.in. Współpraca Między parafiami Różnych wyznań. Z Inicjatywy Warszawskich metodystów odbywają Się wspolne nabożeństwa reformowanych, luteran i metodystów. Metodyści w Polsce szukają Między różnymi wyznaniami DRÓG zbliżania. Drogi w pewnym okresie chrześcijan rozeszły sie, ALE sam Chrystus pozostał dziesięciu Dla wszystkich: katolików, prawosławnych i protestantów.

Życie kosciola toczy Się przez cały rok. W Kościele, wspólnocie parafialnej Człowiek Nam Swoje Dzieciństwo spędza, młodość, wiek dojrzały. Tu Maja MIEJSCE najważniejsze Wydarzenia w JEGO życiu. Zbór dla wierzących jest ich drugim domem. Szczególnie Rodzinne IW zborze IW metodystycznych święta Bożego domach SĄ Narodzenia. Dla Dzieci wspólnie Roku organizowana żartem Gwiazdkowa Niespodzianka – świąteczne prezenty. Dzieci czekają na nie nie cały rok.

Kościół żart przystanią dla wierzących i poszukujących Boga a. Parafia metodystyczna zrobić lotniczym NIE TYLKO Modlitwa ï Spotkania z bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Tu LUDZIE stają Się bogatsi i bardziej wrażliwi na los innych Duchowo. Kościół Nowego Tysiąclecia zrobić. KEM w Polsce na progu XXI wieku w dalszym ciągu powinien zwiastować Chrystusa lotniczym Nie TYLKO Dobrym słowem, ale także winien zmieniać Życie Ludzi, troszczyć o biednych z Się sąsiedztwa oraz Być głosem proroczym Dla wszystkich biednych, wypowiadać sie na Rzecz Pokoju i sprawiedliwosci w Świeciu.

KEM zrobić punktowej ostoi nietoperzy Kościół Ludzi WIELKIEJ Wiary, niosący Pokój, Miłość i Nadzieje, z pokora i głoszący Prawdy Wiary Ludzi jednoczący, otwarty i ekumeniczny. ABY Kościół czujący swoja Misje, służący Bogu i Ludziom w kościele ï Poza NIM, kazdego Dnia, Jak wiecznie płonący Płomień, ktory ogrzewa ja daję Nadzieje.

Wiecej Informacji NA Stronie internetowej kosciola Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce – www.metodysci.pl