Kim są metodyści

 

Zapraszamy na nabożeństwa niedzielne

26 LIPCA – GODZ. 16.00

PO NABOŻEŃSTWIE CHRZEST WODNY

2 SIERPNIA – GODZ. 11.00

NABOŻEŃSTWO KOMUNIJNE

9 SIERPNIA – GODZ. 16.00

16 SIERPNIA – GODZ. 11.00

23 SIERPNIA – GODZ. 11.00

30 SIERPNIA – GODZ. 11.00

NABOŻEŃSTWO KOMUNIJNE

6 WRZEŚNIA – GODZ. 16.00

Nabożeństwa niedzielne o godz.16.00 prowadzi pastor parafii ks.Sławomir Rodaszyński

Nabożeństwa niedzielne o godz.11.00 prowadzi Andrzej Nowicki kaznodzieja miejscowy

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Zapraszamy na XII DNI Odnowy

20-22 Sierpnia 2015Podgląd dni Odnowy 2015 Plakatu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

Partnerska Parafia Plano (Teksas)

w parafii w Chodzieży ï Międzyrzeczu

http://www.cumc.com

 ……………………………………..

RADA Parafialna Dziękuję za I DAROWIZNY Wszelkie Ofiary W 2014 ROKU

WPŁATY: Ofiary I DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO.

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Parafia w Międzyrzeczu

Międzyrzecz 66-300, ul. Ks.Skargi 3

KONTO BANKOWE parafii:

72203000451110000002550200

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Wpłaty tytułem: Darowizna Cele kultu religijnego na

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://firstpraise.org/Blog/Entries/2012/9/12_Miedzyrzecz%2C_PL.html

Członek Zespołu Greg zamieścił wideo z koncertu kolejne First Praise 2 Zespołu Czerwca 2012 roku wag Międzyrzeczu.

Mozna zobaczyc i usłyszeć pieśń „Barke”

„Pan masz przyjść”

Link poniżej pokazuje film na You Tube.

http://youtu.be/fDVWNktdkyg

Geneza

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (KEM) nawiązuje zrobić ideałów reformacji anglikańskiej, wyrażonej w XVIII wiecznym Ruchu Odnowy religijnej. Założycielami i głównymi przywódcami przebudzenia metodystycznego Byli Dwaj duchowni anglikańscy: Jan Wesley Karol i jego brat. Społeczności metodystyczne Szybko ogarnęły Wyspy Brytyjskie i wyodrębniły Się od kosciola Anglii w 1784r. Idee metodyzmu zrobić Ameryki Północnej przeszczepione i na inne urządzenia Kontynenty przyczyniły Się zrobić Powstania Kościołów metodystycznych Prawie możemy WSZYSTKICH krajach Świata. Episkopalny Kościół Metodystyczny w USA ukonstytuował SIE wag czasie TZW. W grudniu KONFERENCJI Bożonarodzeniowej 1784r. Zjednoczony Kościół Metodystyczny powstał w wyniku polaczenia kosciola Metodystycznego, wcześniej Episkopalnego, Ze Społecznością Ewangelicka.

W Polsce

Zbory Tradycji metodystycznej tworzone Były możemy Wszystkich Trzech zaborach. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, możliwa Stała Się charytatywno-duszpasterska Działalność Południowego Episkopalnego kosciola Metodystycznego. Przyczyniła Się ona zrobić Powstania polskiego kosciola metodystycznego. Pierwsza Polska Konferencja Doroczna zorganizowana została w 1922 Roku w Warszawie. Kościół obchodził uroczyście Swój jubileusz 75 lecia w 1996 Roku.
Stosunek Panstwa zrobić kosciola w Ewangelicko-Metodystycznego RP reguluje Ustawa z dnia 30 Czerwca 1995 Roku (Dz. U. nr 97, poz 479).
KEM podpisał Deklaracje o wzajemnym uznaniu Urzędów i sakramentów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Rp-i-Augsburskim wag Ewangelicko RP. Z innymi Kościołami utrzymuje braterskie Więzi, aktywnie współpracuje na Rzecz Pojednania Wszystkich chrześcijan.

Instytucje prowadzone przez Kościół

  • Język angielski Collage – Szkoła Języka Angielskiego w Warszawie, wraz z filiami w Wieluniu miastach Polski.
  • Kościelne Centrum Edukacyjne w Konstancinie im.ks.prof. Witolda Benedyktowicza
  • Wyższe Seminarium teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie.
  • Wydawnictwo Pielgrzym Polski.
  • Centrum Konferencyjne w Klarysewie kolo Warfieldowo Warszawy.
  • Punkty Opieki Społecznej Parafialne, Kursy językowe, kuchnie dla biednych, Kluby dziecięce, młodzieżowe i inne

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Rzeczpospolitej Polskiej (KEM)

logo_umc_emkCzłowiek. Świat XXI wieku. Wokół nas zmienia Się Rzeczywistość. Następuje Szybki Rozwój Nauki i Techniki. Komputeryzacja i globalizacja, ale apartament obok Tego bieda, Choroby, kataklizmy, wojny. Człowiek Gubi Się Tym Wszystkim żyje w stresie i niepewności w. Tęskni za spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Często nie nie wie, ZE JEST W NIM dobro nas samych IW.

Wystarczy otworzyć sie na Boga i drugiego człowieka, by znaleźć miłość, życzliwość, Pomocna dłoń spotkać. Ale, aby kazdy Z NAS rozumem, sercem i sumieniem decyduje, Jaka wybiera droge swojego Życia.

KEM na obecnym obszarze Polski mial Swoje zbory na Pomorzu i na Śląsku w XIX WIEKU Już. W Roku 1918 Polska po latach niewoli odzyskała Niepodległość. Nieco pozniej zrobić English Przybyła z Pomocą Misja Humanitarna Południowego Episkopalnego Stanów Zjednoczonych kosciola Metodystycznego. Od samego Początku swojej obecności metodyści oprócz działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej prowadzili Działalność religijna, otwierali przytułki dla Ubogich, sierocińce, Szkoły, Kaplice i kościoły. Roztaczali opiekę nad opuszczonymi i zaniedbanymi dziećmi, bezrobotnymi i bezdomnymi, ale także nad studentami i inteligencja Różnych wyznań zubożałą. Ta pomoc byla dla Polski niezbędna i przyjmowana z wdzięcznością przez potrzebujących. Metodyści zdobywali sobie w Polsce zaufanie i życzliwość. Stawali Się częścią polskiej rzeczywistości.

W Roku 1945 Kościół Metodystyczny w Polsce uzyskał Regulacje i mógł działać Prawnej w pełni legalnie. Status prawny Ostatecznie JEGO w Roku został uregulowany na podstawie ustawy 1995 o stosunku Panstwa zrobić KEM w RP. Należy dodac, ZE TAKIE uregulowanie posiada Znak Budowlany w Polsce zaledwie kilka kościołów.

Pierwsi duchowni metodystyczni w Polsce pochodzili z USA. Oni budowali w naszym Fundamenty metodyzmu Kraju. Pierwszym Polakiem, Który został ordynowany na duchownego byl ks. Władysław Dropiowski, zas superintendentem Okręgu, pozniej i zwierzchnikiem kosciola Metodystycznego w Polsce byl ks. Konstanty Najder. Potem Byli następni. NICH Z stawało Wieluniu na Polskiej Rady Ekumenicznej czele – organu skupiającego liczące sie w Polsce kościoły chrześcijańskie kosciola Rzymsko-oprócz katolickiego.

KEM w Polsce żartem częścią Zjednoczonego kosciola Metodystycznego i przynależy zrobić KONFERENCJI Centralnej Europy Środkowej i Południowej. Kieruje Się własnym Prawem Wewnętrznym. Dzieli sie na Dwa okręgi: wschodni i zachodni Z siedzibami w Warszawie IW superintendentów Poznaniu. Najwyższym organem żart Konferencja Doroczna kosciola (tj. Synod).

Kościołem kieruje kuratora, któremu przysługuje Naczelny Tytuł Biskupa żart wspomagany przez ï Rade kosciola. Wierni należą zrobić Okolo 40 parafii. Największe skupisko metodystów żart na Mazurach.

KEM w Polsce pod względem akcentów liturgicznych żartem różnorodny. Widocznym Tego przykładem Sakrament Wieczerzy Pańskiej żart. Wszędzie jednak metodyści Jedność zrozumienia istoty zachowują sakramentów.

Metodyści chrzczą zarówno poland Jak i osoby W dorosłe – w innym wcześniej nieochrzczone Kościele. KEM w Polsce żartem Polskiej Rady Ekumenicznej członkiem i sygnatariuszem deklaracji Z Kościołem Ewangelicko – Reformowanym ï Kościołem Ewangelicko – Augsburskim o, wspólnocie ołtarza ï ambony oraz deklaracji o, wzajemnym uznaniu chrztu świętego podpisanej przez Sześć Kościołów Wschodzących wag Składu wag Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymsko-Katolicki.

Szczególną Troska metodyści otaczają poland i Młodzież należycie przygotowując je zrobić Odpowiedzialnego Życia wag społeczeństwie ï Kościele. W czasie konfirmacji Młodzież potwierdza Swoje Przymierze ï oo Jezusem Chrystusem dalsza przynależność deklaruje samodzielnie zrobić JEGO kosciola. Konfirmanci stają Się pełnoprawnymi członkami kosciola. Maja i obowiązki Swoje prawa. Moga liczyć na ZAWSZE wsparcie wspólnoty i samego Pastora.

KEM w Polsce kształci swoich przyszłych duchownych Seminarium Teologicznym wag Wyższym im. Jana Łaskiego w Warszawie. Zajęcia Studentów odbywają Się w Klarysewie wag zabytkowym budynku. Studenci mieszkają w Nowo odremontowanych pomieszczeniach. Wiedzę zdobywają tu rowniez przyszli katecheci i Pracownicy społeczni, którzy w parafiach Beda pracować. Nauka trwa: trzy lata. Kończy Się obroną pracy licencjackiej i otrzymaniem dyplomu równoznacznego z dyplomem polskiej Uczelni Państwowej. Moga kontynuować studia Absolwenci na innych uczelniach humanistycznych. Seminarium wydaje Swój rocznik Teologiczny Methodos , w ktorým m.in. publikowane SĄ ważniejsze Dokumenty kościelne. KIEDY jedni Jeszcze spędzają Czas na wykładach, Inni zdają Już egzaminy kościelne, Które kwalifikują Ich zrobić ordynacji na diakonów, następnie na prezbiterów. Szczególnie podniosła żart ordynacja. Przystępuje zrobić Niej Już absolwent seminarium dyplomowanego. Odbywa Się ona z udziałem obecnych Biskupów w czasie i prezbiterów KONFERENCJI Dorocznej.

Jakże istotny żart strój pastora. Na identyfikuje, jednoznacznie określa osobe Duchowna, także sprawowaną w Kościele rolę przezeń. Jeśli duchowny nie nie ubiera na nabożeństwo Togi, aby odbierany żart często Jako osoba Świecka. Wynika z oo Tradycji chrześcijańskiej Polski, ktora wag zdecydowanym stopniu żart rzymskokatolicka.

To, Co jest specyfiką KEM do JEGO koneksjonalizm i demokratyczny sposób działania, Który przejawia w czasie dorocznego Się synodu zwanego Konferencja Doroczną. Duchowni i świeccy Razem decydują o dniu dzisiejszym i Przyszłości swojego kosciola. Łączy Ich Wspólne dzialanie i wspólna wiara.

Służba Boża, aby lotniczym nie tylko niedzielne nabożeństwo, ale także Dzień powszedni, w ktorým prowadzona żartem różnorodna Działalność: Socjalna, Społecznej, edukacyjna. Aby także Świadectwo kosciola. Różne Formy dotarcia SA z Chrystusem zrób Młodzieży. Wsród Wieluniu prospołecznych Cech żart dar dzielenia metodystów z innymi Się. Młodzi organizują Różne aukcje, za uzyskane środki przeznaczyć na pomoc. Np. dla ciężko chorego Dziecka. Cenne SĄ Spotkania integracyjne Też parafialne. Przyjeżdżają na nie nie Cale Rodziny. Towarzyszy im modlitwa, rozmowa, gry sportowe.

W Małej gminie koło Kielc, poland i Młodzież rywalizują w igrzyskach Szkolnych. Aby częste zjawisko, pastor metodystyczny podejmuje KIEDY Tego rodzaju wyzwań Się w Swoim Środowisku. Zaskarbiając sobie zaufanie Mieszkańców. W parafialnych zawodach Sportowych Nie ma pokonanych. Najważniejsza żart zabawa i nauka Szlachetnej Postawy w życiu.

Spośród Wieluniu na szczególną uwagę Akcji Program socjalny związany zasługuje Praca Wsród alkoholików z Ich Rodzin i o nazwie Szklanka Wody . Aby Ludzie tworzą Kościół. Miłe dla społeczności metodystycznej żart się, KIEDY mieszkańcy gminy CZY Miasta docenią Ich prace. Przykładem Niech BĘDZIE Chodzież, ktorej park – znajdujący Się w centrum miasta – otrzymał imię duchownego metodystycznej parafii.

Życie metodystów wypełnia wiara, nadzieja i miłość. Nie dla samej TYLKO Modlitwy powstał i istnieje KEM. Co Roku na odpoczynek i spotkanie z Jezusem przyjeżdżają na obozy Starych Juch Dzieci nie ï Młodzież z Polski, metodystyczna Niemiec, Rosji ï Litwy. Czas wakacji i ferii nie nie przerywa SLUŽBY duszpasterskiej w zborach. Normalnym rytmem odbywają Się nabożeństwa. Tych, którzy nie nie SA w powyżej tygodnia dotrzeć kosciola proboszcz odwiedza zrób w Domu, Szpitalu LUB hospicjum. Tam przecież Też SĄ potrzebujący Boga.

Kościół sklada Świadectwo swojej Wiary rowniez Poza Świątynia. Przy parafii w Ełku działa stacja socjalna św. Łazarza, Która pomaga chorym z miasta i okolicy. Obecność Boga i pomoc bliźniego ułatwia przetrwać i pokonać chorobę. W Kościele działa Też kilka Komitetów roboczych zajmujących Praca Socjalna Się, ewangelizacja, Praca z dziećmi, młodzieżą i Wsród Kobiet. Działają rowniez komisje, np .: liturgiczna, DS. Mediów, historyczna, teologiczna. Łącznikiem i wspólna płaszczyzna Wymiany poglądów, zbliżania wiernych żart wydawany od 1926 Roku miesięcznik Pielgrzym Polski . Tu znajdujemy informacje W kosciola z życia i poszczególnych parafii. Poznajemy historie obiektów sakralnych, Jak choćby kosciola w Dąbrównie czternastowiecznego.

Żart w Pielgrzymie Polskim MIEJSCE na Liturgie, Pisma Św komentarze zrobić. oraz na dział Młodzieżowy Neanikos i Źródełko Specjalny Dodatek Dla Dzieci. Kościół szczególnie WIELE MIEJSCA I Uwagi poświęca pracy Wsród poland, Młodzieży i Kobiet. Kobiet wydaje kwartalnik Komitecie Słówko , Który żart Kobiet Platforma Wymiany poglądów. Kościół Obecny żart W MEDIACH poprzez audycje radiowe, i wystąpienia publiczne Telewizyjne, a Publikacje także Własne.

Edukacja ZAWSZE stanowiła dla kosciola Ważny elementem sluzby, bo Jak twierdził ks. Jan Wesley: Lepiej w życiu radża sobie LUDZIE wykształceni . Nauka języka angielskiego u metodystów, aby NIE TYLKO, ale Tradycja Też JEGO Wysoki POZIOM Nauczania. Szkoła języka angielskiego metodystów w Warszawie od działa 80 Lat ponad. Posiada Znak Budowlany w Katowicach Swoje filie, Krakowie, Gliwicach, Grudziądzu i Ełku.

Metodyści SĄ ZE swej Natury otwarci i ekumenicznie nastawieni, gdyż i Chrystus żart ekumeniczny. Ekumenizm, aby m.in. Współpraca Między parafiami Różnych wyznań. Z Inicjatywy warszawskich metodystów odbywają Się Wspólne nabożeństwa reformowanych, luteran i metodystów. Metodyści w Polsce szukają dróg Między różnymi wyznaniami zbliżania. Drogi w pewnym okresie chrześcijan rozeszły Się, ALE sam Chrystus pozostał dziesięciu Dla wszystkich: katolików, prawosławnych i protestantów.

Życie kosciola toczy Się przez cały rok. W Kościele, wspólnocie parafialnej Człowiek nam Swoje Dzieciństwo spędza, młodość, wiek dojrzały. Tu Maja MIEJSCE najważniejsze Wydarzenia w JEGO życiu. Zbór dla wierzących jest ich drugim domem. Szczególnie Rodzinne IW zborze IW metodystycznych święta Bożego domach SĄ Narodzenia. Dla Dzieci wspólnie Roku organizowana żartem Gwiazdkowa niespodzianka – świąteczne prezenty. Dzieci czekają na nie nie cały rok.

Kościół żart przystanią dla wierzących i poszukujących Boga a. Parafia metodystyczna do lotniczym nie tylko modlitwa i Spotkania z bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Tu LUDZIE stają Się bogatsi duchowo i bardziej wrażliwi na los innych. Kościół Nowego Tysiąclecia do. KEM w Polsce na progu XXI wieku w dalszym ciągu powinien zwiastować Chrystusa lotniczym nie tylko Dobrym słowem, ale także winien zmieniać Życie Ludzi, troszczyć o biednych z Się sąsiedztwa oraz Być głosem proroczym Dla wszystkich biednych, wypowiadać sie na Rzecz Pokoju i sprawiedliwosci w Świeciu.

KEM do punktowej ostoi nietoperzy Kościół Ludzi WIELKIEJ Wiary, niosący Pokój, Miłość i Nadzieje, z pokora i głoszący Prawdy Wiary Ludzi jednoczący, otwarty i ekumeniczny. Aby Kościół czujący swoja Misje, służący Bogu i Ludziom w kościele i Poza NIM, kazdego DNIA, Jak wiecznie płonący Płomień, Który ogrzewa i daję Nadzieje.

Wiecej Informacji na Stronie internetowej kosciola Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce – www.metodysci.pl

 

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: